Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Zajímavé články > Jaký je rozdíl mezi léčivy a doplňky stravy, a k čemu jsou doplňky stravy dobré?

Jaký je rozdíl mezi léčivy a doplňky stravy, a k čemu jsou doplňky stravy dobré?

Doplňky stravy a léky mohou být velmi často zaměňovány díky svému vzhledu. To je však chyba, neboť se jedná o dvě zcela rozdílné skupiny produktů. Každá má svůj specifický účel a v případě potřeby mají obě pro člověka význam.

Úkolem doplňků stravy je doplnění s nutričními nebo fyziologickými účinky, díky kterým dochází ke správnému fungování organismu, a tím k podpoře zdraví. Jedná se o potraviny obsahující vitaminy, minerály a další pro organismus významné látky jako jsou například omega 3 mastné kyseliny. Na rozdíl od léčiv nejsou doplňky stravy v žádném případě určeny k léčbě, ale měly by doplňovat mezery ve zdravé a vyvážené stravě a tím příznivě ovlivňovat zdravotní stav. Jejich příjem vede společně se zdravým životním stylem k předcházení vzniku, zejména civilizačních onemocnění a tím k úsporám za jejich mnohdy nákladnou léčbu.

V posledních letech čelí medicína velkému problému, a to je rostoucí mikrobiální rezistence vůči některým antibiotikům, je celosvětovým zájmem nalezení látek přírodního původu, které by mohly antibiotickou terapii podpořit. Existuje mnoho rostlinných či jiných přírodních látek s prokázanými antimikrobiálními účinky. Mezi takové látky patří například β-glukany z hub šitake, které v rámci studie in vivo snížily populaci bakterie Klebsiella pneumoniae u plicních infekcí rezistentní na více antibiotik. Dalším příkladem antibiotické rezistence je meticilinově rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), přičemž meticilin je antibiotikum používané právě k likvidaci stafylokoků. V této souvislosti je nutné zmínit studii, jejíž výsledek dokládá, že chitosany, což jsou druhé nejčastěji se vyskytující polysacharidy v přírodě, vykazovaly vysoký potenciál jako vhodná alternativa k léčbě infekcí pocházejících z MRSA. Kromě toho chitosany příznivě účinkuji při bakteriálních infekcích způsobených gramnegativními bakteriemi, které mají na svědomí střevní infekce (například Escherichia coli). Baktericidní účinky proti grampozitivním bakteriím pak byly prokázány u β‑aescinu, který je obsažená zejména v extraktech z kůry kaštanu (Aesculus hippocastanum).

Především zimní období se vyznačuje častějším výskytem respiračních onemocnění, jejichž incidence je tento rok ještě vyšší než kdy jindy. Příčinou může být proběhlá pandemie způsobená koronavirem, při níž vlivem nadměrného používání hygienických prostředků, nošení respirátoru a izolace mohlo dojít ke snížení přirozené funkce imunitního systému (organismus se nesetkával s antigeny mikroorganismů, a nereagoval tak tvorbou protilátek). V souvislosti s respiračními onemocněními lze uvést studii, u které byl hodnocen produkt s glukanem. Byl sledován jeho vliv u dětí s chronickými dýchacími obtížemi. Byla provedena randomizovaná klinická studie hodnotící jeho účinky krátkodobé suplementace na imunitní systém u dětí s chronickými dýchacími obtížemi. Dětem byly perorálně (p. o.) podávány dávky 100 mg glukanu za den po dobu 30 dnů. Výsledkem bylo zlepšení hladin imunoglobulinů ve slinách (sIgM, sIgG a sIgA), snížení hladiny vydechovaného oxidu dusnatého (bývá zvýšená u dětí s astmatem) a došlo ke zlepšení fyzické odolnosti dětí. Navíc se významně zlepšil i celkový zdravotní a fyzický stav dětí vystavených pasivnímu kouření. U 45 dospělých jedinců bylo zjištěno, že suplementace glukanu 1krát denně po dobu 90 dní vedla k ochraně před respiračními infekcemi horních dýchacích cest či zkrácení trvání příznaků po infekci.

Jiná studie sledovala přínosy doplňku stravy u 20 dětí trpících poruchou pozornosti s hyperaktivitou (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD). Dětem byl podáván doplněk stravy sestávající ze souboru vitaminů (především skupiny B, dále například K, D3, C, A), minerálů, fytonutrientů (laktoferin, silymarin), esenciálních mastných kyselin a fosfolipidů, probiotik (Lactobacillus acidophilus a bifidus) a aminokyselin. Jedná se o látky, jejichž deficit je u dětí s ADHD běžný. Neurobiologická etiologie ADHD je spojena s nedostatkem katecholaminů (norepinefrin, dopamin). Bylo ověřeno, že suplementace těchto vitaminů přinesla po čtyřech týdnech používání pozitivní účinky.

Uplatnění doplňků stravy sahá i do kosmetické oblasti. Nedávno publikovaná randomizovaná klinická studie zjišťovala vliv doplňků stravy (kapsule) s obsahem kyseliny hyaluronové na proces stárnutí kůže u 75 žen (věkový průměr 55 let). Během 28denní studie nebyly hlášeny nežádoucí účinky, a naopak došlo ke zmírnění projevů stárnutí kůže (hydratace pokožky, elasticita, pevnost). Účinky byly zvýšené při současné zevní aplikaci kosmetického přípravku obsahujícího hyaluronovou kyselinu.

V poslední době je hojně diskutováno onemocnění covid-19, ať už z pohledu prevence, šíření nemoci, či léčby. I zde mohou mít doplňky stravy důležitou roli. Suplementace vitaminů a nutrientů představuje důležitý doplněk ke konvenční léčbě onemocnění covid-19. Zatím neexistuje mnoho klinických studií, což je logické, s covidem-19 se potýkáme teprve krátce. Během epidemie se však všeobecně doporučovala suplementace vitaminem D pro jeho schopnost účinně podporovat činnost imunitního systému.