Minerály (minerální látky)

Minerály (minerální látky)

iStock_000014291989XSmall.jpgMinerální látky jsou důležitou složkou ve výživě člověka, do organismu vstupují především prostřednictvím potravy a nápojů, vody, někdy i vdechovaným vzduchem a přes kůži. Jejich úloha je mnohostranná. Jsou nepostradatelné pro správný vývin kostry, jsou významným faktorem vnitřního metabolizmu, účastní se tvorby enzymů, hormonů, vitamínů a jiných pro život nezbytných látek.

Minerální látky (prvky) je možné rozdělit:

  • Makroprvky, jejichž denní potřeba se pohybuje v řádu několika set miligramů (Ca, P, Na, K, Cl, Mg a S)
  • Stopové prvky, jejichž koncentrace ve tkáních jsou nižší než 50 mg/kg a potřebné je dodávat v množství několika mikrogramů až miligramů ( Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, I, F, Se, Cr, Ni, Si, V, B a další jako Li, Sn, Al, As, Cd, Pb, Hg)

V těle se mohou tyto látky nacházet v různém množství. Můžeme jich v těle mít buď nadbytek, nedostatek, anebo vyvážené množství, které je pro lidský organismus nejoptimálnější a o tento ideální stav bychom se měli zajímat a snažit. Při nevyváženém množství minerálních látek dochází ve velmi krátké době k výrazným zdravotním komplikacím (např. poškození orgánů a tkání).

Důležitý je obsah minerálů v běžné stravě, jejich stravitelnost a využitelnost v organizmu, a navíc jejich vzájemné působení, stejně tak jako rychlost jejich vylučování. Z těchto důvodů bychom se měli zajímat i o formu, jakou minerální látky užíváme jako doplňky stravy.

Tělo vyiStock_000013924752XSmall.jpgužije plně jen ty látky a v takové formě, kdy jsou dobře rozpustné ve vhodném prostředí v těle tak, aby mohly započít žádané pro organismus ideální biochemické procesy. Stravitelnost některých prvků má i ekologický dopad, neboť snižuje zatížení životního prostředí jejich nestráveným podílem ve stolici.

Aby v organismu působily správně, měly by být přijímány v optimálním množství po celý život v závislosti na aktuálním zdravotním stavu člověka. Ideálně po poradě s lékařem nebo lékárníkem.