Mangan (Mn)

V přírodě se vyskytuje nejčastěji ve formě oxidu manganičitého (MnO2). Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 10 mg manganu, může se však od této hodnoty výrazně odlišit v závislosti na kvalitě kostí. Vstřebává se především v tenkém střevě. Mangan se téměř úplně vylučuje stolicí a jen stopová množství je možno najít v moči. Mangan je důležitý pro správnou funkci mnoha základních metabolických enzymů, aktivuje metabolismus mědi, je nezbytný pro správnou mineralizaci kostí a pro správnou funkci nervového systému. Je důležitý pro vývoj mezibuněčné hmoty kostí a chrupavek.

Nedostatek manganu vede k nedostatečné funkci enzymů obsahujících mangan. Důsledkem je zpomalení růstu, abnormality kostí, zvýšené ukládání tuků, dystrofie varlat a vaječníků. Nedostatek manganu brání účinnému zabudovávání vápníku do kostí. Další příziStock_000009869342XSmall.jpgnaky jsou poruchy nervového systému, narušení odbourávání cukrů a tuků. Nadměrný příjem manganu se v praxi nevyskytuje.

Odkud čerpáme mangan?

Přirozenými zdroji manganu jsou rostlinné potraviny, zejména obilniny, olejniny a luštěniny, velice bohaté na mangan jsou borůvky a maliny, ale i ořechy, pravý čaj.