Sodík (Na)

Je to třetí nejvíce zastoupený minerál v těle člověka. Jeho podíl z tělesné hmotnosti je 0.15 - 0.30 %. Nejrozšířenější sloučeninou sodíku v přírodě je chlorid sodný (kuchyňská sůl). Sodík se nachází převážně v mimobuněčných tekutinách (70 %) a pouze malá část je vázána v buňkách. Asi 30 - 40 % sodíku je uloženo v kostech, ale čerpání sodíku odtud není snadné. Potřebu sodíku zvyšují ztráty chloridu sodného potem při vysokých teplotách a fyzické práci.

Zajímavost

V těle dospělého člověka je obsaženo přibližně 105 g Na. Toxická dávka chloridu sodného je přibližně 2 - 3 g na kg hmotnosti člověka (10 g kuchyňské soli obsahuje 4 g Na). Vznik a průběh otravy je závislý na příjmu nápojů nebo vody.

Sodík je nejdůležitějším kationtem tělních tekutin, ovlivňuje jejich osmotický tlak, objem krevní plazmy, rovnováhu kyselin, elektrickou aktivitu buněk, přenos nervových vzruchů, přenos látek přes buněčnou membránu a je aktivátorem některých enzymů. Tělo s ním velice dobře hospodaří.

Nedostatek sodíku vede k mnoha problémům, je však jen velmi obtížně dosažitelný. Naše strava obsahuje totiž spíše nadbytek soli. Uvádí se, že průměrně člověk přijímá až sedminásobek denní potřeby. K úniku sodíku může docházet při chronických onemocněních ledvin nebo potem při dlouhodobém pobytu při vysokých teplotách nebo intenzivní fyzické námaze.

Za upozornění stojí ale nadměrný příjem sodíku, který vyvolává poškození ledvin a jater, otoky a anemie. Zvýšený příjem soli (NaCl) vede rovněž k vysokému krevnímu tlaku (hypertenzi). Negativně samozřejmě působí vysoká konzumace tradičně přesolovaných potravin, jako jsou uzeniny a sýry.

Upozornění: Nadbytek v příjmu soli způsobuje zvyšování krevního tlaku a poškozování cév!

Vzhledem k uznávaným rizikům z nadměrného příjmu soli (sodíku) vznikla již v 60. létech doporučení na omezení dietárního příjmu. National Research Council (USA) doporučuje denní příjem sodíku méně než 2400 mg (což představuje cca 6 g NaCl pro osobu vážící 64 kg), American Heart Association doporučuje omezit příjem sodíku do 3000 mg/den. WHO doporučuje horní limit pro průměr populace asi 4200 mg Na/den (65 mg/kg t.hm./den).iStock_000010770101XSmall.jpg

Odkud čerpáme sodík?

Přirozenými zdroji sodíku jsou potraviny živočišného původu a okopaniny, zejména mrkev. Využitelnost sodíku z chloridu sodného je téměř 100 %. I z ostatních zdrojů potravy je vysoká a proto není třeba dodatečně sodík tělu dodávat potravinovými doplňky.

Zajímavost: Sodík se do vody uvolňuje zvětráváním některých hlinitokřemičitanů, jejichž značné rozšíření v zemské kůře vysvětluje přítomnost sodíku ve všech přírodních vodách. V povrchových a podzemních vodách obsah kolísá v závislosti na geochemických podmínkách, na typu vod (podzemní vody mají obvykle vyšší obsah) i na vzdálenosti od pramene (řeky na dolním toku mívají vyšší obsah).