Draslík (K)

V přírodě se vyskytuje jako chlorid, síran a uhličitan draselný. Jeho podíl z tělesné hmotnosti je 0.20 - 0.25 %. Nachází se převážně v buňkách. Asi 75 % draslíku je uloženo ve svalech, dále pak v játrech a dalších tkáních. Vstřebává se převážně v tenkém střevě.

Zajímavost: V těle dospělého člověka je obsaženo přibližně 100 -150 g K. Potřeba draslíku: 2,5 – 4 g/d. Přísun draslíku by měl být zvýšen u lidí užívajících diuretika.

Draslík je důležitý pro udržení nitrobuněčného tlaku, acidobazické rovnováhy a přenos nervových vzruchů. Je nutný pro optimální metabolizmus sacharidů a bílkovin i pro funkci některých enzymů. Draslík je nezbytný pro správnou činnost svalů, zejména srdečního svalu (myokardu).

Při normální výživě je u člověka deficit prakticky nemožný. Jeho nedostatek může vzniknout po nadměrném pocení a průjmech, při nízkém přijmu tekutin, a při dietě s vysokým obsahem bílkovin. Zvýšené vylučování K způsobují také některá léčiva (diuretika, kortikoidy), káva a alkohol. iStock_000004024312XSmall.jpg

Předávkování draslíkem není možné vyvolat, pokud není poškozena funkce ledvin. Zvýšená hladina se může objevit u lidí převážně konzumujících rostlinné potraviny s vysokým obsahem draslíku a nízkým obsahem sodíku. Nadměrné množství draslíku působí močopudně, projevuje se útlumem srdeční činnosti a poruchami vegetativního nervstva.

Odkud čerpáme draslík?

Přirozenými zdroji draslíku jsou okopaniny, luštěniny, olejniny, zelenina a další rostlinné potraviny.