Chlór (Cl)

V přírodě se vyskytuje v řadě sloučenin, z nichž nejrozšířenější je chlorid sodný (NaCl). Jeho podíl z tělesné hmotnosti je 0.10 - 0.15 %. Nachází se ve všech tkáních, převážně však v mimobuněčné tekutině a žaludeční šťávě. Chlór se vstřebává především v tenkém a tlustém střevě. Z organizmu je vylučován, podobně jako sodík a draslík, převážně močí, částečně i stolicí. U kojících žen je vylučován mlékem ve formě chloridu sodného.

Chloridové ionty se podílejí na udržování osmotické rovnováhy a na regulaci acidobazické rovnováhy. Ve formě kyseliny chlorovodíkové hraje chlor významnou roli v procesu trávení.

Zajímavost: Příjem chloridů je v ČR dostatečný, měl by se pohybovat do 1,5 - 2 g denně. Doporučená denní dávka pro jednotlivé skupiny obyvatelstva není blíže specifikována. Příjem je zvýšen (7 g) ve většině průmyslových zemí. 

Nedostatek chlóru má za následek poruchu trávení bílkovin, zpomaluje hybnost žaludku a posun tráveniny do střeva.

Odkud čerpáme chlór?iStock_000010770101XSmall.jpg

Přirozenými zdroji chloridů jsou okopaniny, potraviny živočišného původu a zelenina. Nejvýznamnějším potravinovým doplněk pro přívod chloridů je chlorid sodný, eventuálně chlorid draselný.