Křemík (Si)

Křemík je esenciální prvek. Účastní se tvorby kostí ovlivněním složení chrupavek a především kalcifikace chrupavek. Je koncentrován v aktivní růstové zóně mladých kostí a v osteoblastech. Sehrává klíčovou roli při zesítění kolagenu a elastinu a zvyšuje tvorbu kolagenu. Křemík se účastní tvorby kostí ovlivněním složení chrupavek a především kalcifikace chrupavek. Je obsažen především v pojivových tkáních, včetně aorty, trachey, šlach, kostí a v kůži, v menší míře v játrech, srdci a svalech.

Odkud čerpáme křemík?iStock_000013906682XSmall.jpg

Vyskytuje se hlavně ve formě křemičitanů, což jsou chemicky velice stabilní sloučeniny. Takový to křemík je v těle neupotřebitelný, protože tyto sloučeniny nejsou rozpustné ve vodě a ani nejsou převáděny na rozpustnou formu. V některých rostlinách, zejména v kopřivách je obsažena kyseliny křemičitá, tato forma křemíku je pro organismus podstatně využitelnější.

Vstřebatelnost křemíku se výrazně liší podle sloučenin, ve kterých je přítomen. U anorganických sloučenin je uváděna pouze kolem 1 %, zatímco z organických sloučenin až 70 %. Z běžené potravy je uváděna vstřebatelnost kolem 50 %.