Vitaminy

Vitaminy jsou látky, které společně s bílkovinami, tuky a sacharidy patří k základním složkám lidské potravy. V lidském těle mají funkci tzv. katalyzátorů biochemických reakcí.  

Celkem rozeznáváme 13 základních vitaminů. Až na některé drobné viStock_000008235598XSmall(2).jpgýjimky si je lidský organismus nedokáže sám vyrobit a musí je dostávat prostřednictvím stravy nebo umělým doplněním formou potravinových doplňků. Při nedostatku vitaminů dochází v organismu ke stavu, který označujeme jako hypovitaminóza, která může nastat také při některých onemocněních, kdy organismus není schopen vitaminy vstřebávat.


Velmi důležitý je přísun vitaminů v době, kdy se lidský organismus vyvíjí. Jejich nedostatek se projevuje poruchami různých funkcí organismu, které mohou vyústit až ve vážná onemocnění. Naopak při nadbytečném příjmu některého vitaminu může dojít k jeho předávkování, tento stav zpravidla odezní, pokud daný vitamin na nějaký čas vysadíme z jídelníčku.

Rozdělení vitaminů

Vitaminy se podle jejich chemicko-fyzikálních vlastností rozdělují do dvou skupin, na lipofilní (rozpustné v tucích) a hydrofilní (rozpustné ve vodě). Mezi lipofilní vitaminy patří vitaminy A, D, E, K. Mezi hydrofilní vitaminy řadíme vitamin C a skupinu vitaminů B-komlexu (vitamin B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina pantothenová, kyselina listová a biotin).iStock_000003533182XSmall.jpg


Vitaminy rozpustné v tucích se ukládají v organismu a jejich zásoba vydrží několik týdnů až měsíců, zatímco vitaminy rozpustné ve vodě, se až na výjimku (vitamin B12), v organismu neukládají do zásoby, jejich aktuální přebytek se vylučuje močí a musí být proto průběžně doplňovány.