Síra (S)

V přírodě se vyskytuje volná (sopečného původu) a ve sloučeninách (sulfidy a sírany). Její podíl z tělesné hmotnosti činí 0,15 - 0,20 % a je obsažena ve všech tkáních, především však v kůži, vlasech a chlupech. Síra je součástí základní bílkoviny vlasů a nehtů. Denní potřeba síry jako takové se neuvádí, vyhláškou není stanovena ani doporučená denní dávka. Je součástí molekul bílkovin a účastní se tvorby podpůrných tkání, chrupavek a kostí.

Nedostatek síry se prakticky nevyskytuje, její příjem je většinou dostatečně zajištěn prostřednictvím bílkovin ve stravě. Jedním z příznaků eventuálního nedostatku je narušená struktura vlasů a jejich zvýšená lámavost a nechutenství.iStock_000009709365XSmall.jpg

Odkud čerpáme síru?

Přirozenými zdroji síry jsou vejce, maso, mléko a sýry, luštěniny, vnitřnosti, kukuřice, vysoko vymletá mouka, okopaniny, brukvovité rostliny, slunečnice, kvasnice.