Výhody doplňků stravy

Tento text je výňatek z knihy Výhody doplňků stravy, čtvrté vydání, kterou si můžete stáhnout v plném rozsahu (včetně odkazů) na: www.crnusa.org/benefits

Podpora zdraví, prevence nemocí

Nedostatky ve výživě mají zdravotní následky, které mohou ovlivnit každodenní život a celkovou duševní pohodu. Národní průzkumy týkající se výživy, potvrzují deficity v příjmu mnoha živin. Doporučené dietní dávky (DDD), zřízené Institutem medicíny, jsou optimálním množstvím živin, které by jednotlivec měl zkonzumovat. Odhadované průměrné požadavky (EARs) nižší úrovně příjmu živin mohou signalizovat riziko nedostatečného příjmu živin v populaci. Ačkoli vitamin C se relativně snadno získává ze stravy, asi jedna třetina nekuřáků a více než dvě třetiny kuřáků se nedostane ani na úroveň EAR, tj. průměrná potřeba, natož na DDD, tj. na optimální příjem vitaminu C, jehož nízký příjem vede ke slabosti a ztrátě energie. Téměř všichni dospělí nemají dostatek vitaminu E, a chybí jim i mnoho dalších vitaminů a minerálů, což může ovlivnit jejich imunitní systém. Více než tři čtvrtiny žen v plodném věku nejsou schopny tělu zajistit příjem doporučené dávky železa, jehož nedostatek ovlivňuje kognitivní funkce, fyzické schopnosti a vytrvalost.

Procento populace s příjmem pod úrovní EAR nebo DDD (pouze částečný seznam)

 tabulka_2.jpg

Kdo potřebuje doplňky stravy? Téměř všichni.

Dokonce i ti nejsvědomitější konzumenti zdravých potravin považují za obtížné získat všechny potřebné živiny ze samotných potravin. Zlepšení stravování je sice žádoucím cílem, nicméně zásadně změnit stravovací zvyklosti je nesmírně obtížné. Multivitamin s minerály, který lze koupit za pár dolarů, představuje pro lidi efektivní a levný způsob, jak vyřešit mnohé nedostatky ve výživě.

Odborníci na výživu z Harvard School of Public Health vytvořili on-line verzi potravinové pyramidy s poznámkou, která doporučuje "denně multivitamin plus vitamin D (pro většinu lidí)." S přihlédnutím na zvláštní potřeby výživy seniorů vědci z Tufts University navrhli potravinovou pyramidu pro seniory, jejíž součástí je na vrcholku umístěná vlaječka jako připomínka, že příjem vápníku, vitaminu D a vitaminu B-12 mohou pro optimální zdraví doplnit formou doplňků stravy. Americká akademie výživy a dietetiky (dříve Americká dietetická asociace) ve svém programovém prohlášení zdůrazňuje důležitost výběru dobré a kvalitní stravy, ale také uznává doplňky stravy jako dobrého pomocníka pro mnohé, aby dosáhli požadovaných nutričních potřeb.

Kdo užívá doplňky stravy? Většina lidí.

Doplňky jsou používány většinou dospělých ve Spojených státech. Užívá je více žen než mužů a používání se zvyšuje také s věkem a vzděláním.

Řada průzkumů v poslední době ukázala, že zdravotníci užívají doplňky stravy stejně jako ostatní populace. Užívání doplňků stravy by mělo být vnímáno jako vyhledávání lepšího a zdravějšího životního stylu, stejně tak jako zlepšení celkových stravovacích návyků a fyzického cvičení. Přestože velká část současného výzkumu na poli výživy a zdraví se zaměřuje na prevenci chronických onemocnění, primární důvod, proč většina lidí používá multivitaminy a jiné doplňky stravy, je posílení celkové kondice a zlepšení zdravého životního stylu obecně.

Rozšíření užívání doplňků stravy během posledního měsíce v Nhanes 2003 -2006

Dospělá populace Jakýkoli doplněk stravy Multivitaminy/minerály Rostlinné
19-3039 %27 %13 %
31-5049 %35 %18 %
51-7065 %44 %20 %
Více než 7071 %46 %17 %

 

Současné výzkumy mezi zdravotnickými pracovníky:

Procento užívající doplňky stravy denně

Profese Pravidelný uživatel Občasný uživatel Sezónní uživatel Bývalý uživatel Neuživatel
Lékař n=900 (praktický, ob/gyn, další specializace)51 %19 %2 %14 %       14 %
Ortoped n=30050 %19 %4 %11 %       16 %
Kardiolog n=30037 %17 %3 %18 %       25 %
Dermatolog n=30059 %13 %3 %8 %       17 %
Zdravotní sestra n=27759 %27 %3 %8 %         3 %
Praktická sestra n=30071 %21 %3 %4 %         1 %
Lékárník n=30062 %22 %2 %8 %         6 %
Dietní sestra n=30074 %20 %2 %3 %         1 %

Výhody bez ohledu na věk

Vysoký přísun vápníku a vitaminu D prokazatelně pomáhá budovat optimální objem kostní hmoty v dětství a dospívání a také zpomaluje úbytek kostní hmoty, který je přirozenou součástí stárnutí. Národní průzkumy ukazují, že v USA je příjem vápníku a vitaminu D pod doporučenou úrovní, a to zejména u žen - navzdory skutečnosti, že značný počet výzkumů prokázal účinnost suplementace vápníku a vitaminu D, co se týče zachování nebo zvýšení hustoty kostní tkáně i obecně při ochraně a udržení zdraví. 

Doplňky jsou podobně užitečné pro pokrytí zvýšené potřeby živin u žen v průběhu těhotenství. Prenatální multivitaminy s minerály jsou běžně předepisovány, aby pomohly zajistit všechny potřebné živiny jak pro matku, tak pro dítě. Kromě zajištění nutričních potřeb během těhotenství může multivitamin sehrát také klíčovou roli v ochraně před některými vrozenými vadami. Z mnoha dat vyplývá, že ženy, které užívají 400 mcg kyseliny listové denně po dobu jednoho až tří měsíců před početím, mohou podstatně snížit riziko narození dítěte s vadou nervové trubice, jako je rozštěp páteře. Ve většině studií, které přinesly tyto výsledky, bylo ochranné množství kyseliny listové konzumováno ve formě potravinového doplňku stravy.                            

Cenově dostupné zdraví

Multivitamin s minerály, který lze koupit za pár korun, je efektivní a levný způsob, jak vyřešit mnohé nutriční nedostatky.

Náklady na multivitamin s minerály versus obohacené snídaňové cereálie v USA:

Výrobek Denní náklady Měsíční náklady
Běžný multivitamin s minerály$0.05$1.50
Značkový multivitamin s minerály$0.07$2.17
Obohacené snídaňové cereálie (bez mléka)$0.31$9.28
Obohacené snídaňové cereálie (včetně ½ šálku mléka)$0.46$13.80

Adekvátní příjem živin

Adekvátní příjem živin je zásadní pro všechny věkové skupiny, nicméně ještě větší význam má pro seniory. Antioxidanty mají pozitivní dopad na zdraví očí a na kognitivní funkce. Odpovídající nutriční stav ovlivňuje pozitivně také pokožku a podporuje funkci plic a svalů. Vápník a vitamin D, jak již bylo uvedeno, mají významný dopad na zdraví kostí a dle lékařů není nikdy pozdě na to začít těžit z odpovídajícího příjmu těchto živin. Vitamin D může také snížit vážnost následků pádů u starších lidí. U vitaminových a minerálních doplňků stravy byl v některých studiích prokázán pozitivní vliv na funkce imunitního systému seniorů. Nízký příjem zinku je spojen se zvýšeným rizikem infekcí, včetně zápalu plic. Dle některých studií má doplňkový příjem vitaminu E pozitivní vliv na snížení infekcí horních cest dýchacích. Z těchto důvodů má smysl podporovat seniory v užívání multivitaminů a minerálních doplňků. Někteří odborníci také obhajují podávání základních vitaminových a minerálních doplňků stravy pro seniory v domovech důchodců jako běžný postup, aby se předešlo riziku, vznikajícímu jako důsledek nepřiměřeného příjmu živin.

Tradiční modely zdraví a výživy byly zaměřeny na celkové vylepšení stravování a nastavení přiměřeného příjmu živin. Dobré stravovací návyky a odpovídající příjem živin na základě doporučených výživových dávek byly považovány za nejlepší vodítka pro zachování zdraví, nicméně předcházení chronickým onemocněním skrze úpravu stravování nebylo bráno příliš v potaz a tudíž ani nebylo běžným tématem diskuzí.

To se však dramaticky změnilo v 80. letech po zveřejnění četných zpráv, které naznačovaly přímý vztah mezi dietními návyky a výskytem četných smrtelných onemocnění. Dospělo se k závěru, že lepší stravovací návyky, včetně zvýšení příjmu ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků, mohou vést ke snížení rizika vzniku chronických onemocnění.

Rovněž se pátralo po tom, které složky (např. vláknina a mnohé antioxidanty) těchto potravin jsou pravděpodobně zodpovědné za jejich příznivé účinky. Studie kladly důraz na zkvalitnění stravovacích návyků a zpochybňovaly význam navýšení příjmu specifických živin, nicméně současně byly prováděny mnohé klinické studie s cílem posoudit možnost, zda by suplementace některých jednotlivých živin (především antioxidantů) mohla snížit riziko vzniku rakoviny a onemocnění srdce.

Hypotéza prevence

Nespočet epidemiologických testů podporuje hypotézu, že zdokonalením výživy a stravování lze snížit riziko vzniku chronických onemocnění. Tyto klinické studie s cílem ověřit hypotézu prevence jsou problematické. Přesto mnoho klinických studií prokázalo, že dostatek některých minerálů a vitaminů je výhodou v případě určitých onemocnění, například vápník chrání před osteoporózou, kyselina listová pomáhá předejít některým vrozeným vadám a omega-3 mastné kyseliny snižují riziko srdečních chorob. Na druhé straně, klinické studie týkající se beta-karotenu pomáhajícímu prevenci rakoviny, vitaminu E, který má snižovat riziko vzniku srdečních onemocnění, vitaminu B, coby ochrany proti kardiovaskulárním onemocněním, a selenu a vitaminu E, jež mají napomáhat při prevencí rakoviny prostaty, dosud do značné míry nepotvrdily výše zmiňované účinky těchto látek, uváděné dřívějšími studiemi.

Probíhá bouřlivá diskuse, zda jde o vhodný koncept klinických studií testujících hypotézu, že určité nutrienty nebo jejich kombinace může pomoci chránit před chronickými onemocněními. Většina studií se provádí s jednou nebo několika málo látkami, ačkoli v normálním metabolismu vitaminy a minerální látky obvykle „pracují jako tým“. Klinické studie jsou navíc často prováděny u lidí, kteří již trpí daným onemocněním, například u lidí, kteří v poslední době prodělali cévní mozkovou příhodu nebo srdeční infarkt. Testování vlivu vitaminu nebo minerálního doplňku stravy v takové populaci nelze považovat za skutečný test hypotézy prevence.

Měly by neuspokojivé výsledky mnoha klinických studií vést k přehodnocení a volbě vhodnějšího konceptu studie k posouzení preventivních účinků nutriční intervence? Většina odborníků se domnívá, že masivní přezkoumání je nutné.

Shrnutí

Pointou je, že zdravý životní styl musí zahrnovat úsilí o zlepšení výživy a stravování. Bohatý a pestrý příjem základních živin podporuje zdravé fungování těla a posiluje zdraví v mnoha ohledech. Rozumné užívání doplňků stravy v kombinaci se zdravou stravou významně přispívá k podpoře zdraví a prevenci nemocí.

Rada pro zodpovědnou výživu (CRN) je přední obchodní asociací zastupující výrobce doplňků stravy a dodavatele jednotlivých aktivních látek do doplňků stravy. Tento text je výňatek z knihy Výhody doplňků stravy, čtvrté vydání, kterou si můžete stáhnout v plném rozsahu (včetně odkazů) na: www.crnusa.org/benefits

Zpracovala: Annette Dickinson, Ph.D.A

Zdroj: www.crnusa.org/benefits