Nová studie o fytosterolech

19.5.2017

Aktuální studie o fytosterolech pod záštitou Food Supplements Europe posiluje argumenty dokládající, že konzumace doplňků stravy může vést k úsporám nákladů na zdravotní péči.

Stále více důkazů podporuje tvrzení, že rozšířením konzumace doplňků stravy mezi cílovou populací v Evropské unii by bylo možné ušetřit náklady na zdravotní péči spojenou s kardiovaskulárními onemocněními, a to v řádu několika miliard eur.


 

Pokud by miliony dospělých ve věku 55 a více let v EU trpící těžkou hypercholesterolémií konzumovaly 1,7 g fytosterolů denně, bylo by podle nové studie provedené organizací Food Supplements Europe možno uspořit 5,3 miliardy eur ročně.

Hypercholesterolémie je stav vyznačující se vysokou hladinou LDL cholesterolu v krvi, což je následně úzce spojeno s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění. V celé Evropské unii žije 31,1 milionu osob starších 55 let, které trpí těžkou hypercholesterolémií. Podle odhadů jim hrozí 24,3% riziko, že u nich v jejím důsledku dojde k hospitalizaci způsobené právě kardiovaskulárním onemocněním.

Nezávislí výzkumníci ze společnosti Frost & Sullivan spočítali ekonomickou zátěž léčby případů kardiovaskulárních onemocnění spojených s hypercholesterolémií mezi touto populací. Zjistili, že v průběhu let 2016 a 2020 přijde národní zdravotní systémy a poskytovatele zdravotní péče v EU na 1,328 bilionu eur – tedy 266 miliard eur ročně, což odpovídá 34 637 eur na událost.

Je prokázáno, že fytosteroly snižují hladinu LDL cholesterolu. Výzkumný tým společnosti Frost & Sullivan provedl analýzu dostupných vědeckých poznatků a dospěl k závěru, že příjem 1,7 g fytosterolů denně mezi dospělými v EU ve věku 55+ trpících těžkou hypercholesterolémií by u nich snížil riziko hospitalizace z důvodu kardiovaskulárního onemocnění spojené s jejich zdravotním stavem o 2,3 % základních bodů. To by následně znamenalo úspory nákladů ve výši 26,5 miliard eur za pět let, tj. 5,3 miliardy eur ročně.

Kompletní zjištění vyplývající z této studie jsou uvedena v nové zprávě společnosti Frost & Sullivan s názvem Healthcare Cost Savings of Phytosterol Food Supplements in the European Union (Úspory nákladů na zdravotní péči v Evropské unii díky doplňkům stravy s fytosterolem).

Jedná se o druhou studii, která v posledním roce zdůrazňuje obrovský potenciál úspory nákladů na zdravotní péči ve spojení s kardiovaskulárními onemocněními díky rozšířenější konzumaci doplňků stravy cílovou populací v Evropské unii. V roce 2016 výzkumní pracovníci společnosti Frost & Sullivan ve své zprávě uvedli, že každodenní příjem doplňků stravy s 1 000 mg omega 3 mastnými kyselinami (EPA+DHA) by mohl snížit výdaje na zdravotní péči o 13 miliard eur ročně.

Ingrid Atterydová, předsedkyně Food Supplements Europe, uvádí: „Objevuje se velmi jasná představa o významných přínosech v oblasti ekonomiky i kvality života, kterých lze dosáhnout, budeme-li podporovat rozšířenější konzumaci doplňků stravy těmi skupinami obyvatel EU, jimž hrozí nejvyšší riziko hospitalizace související s kardiovaskulárním onemocněním. Již jsme prokázali možné úspory nákladů díky vyšší konzumaci doplňků stravy s rybím tukem a nyní vidíme potenciál velkých úspor díky rozšířenější konzumaci fytosterolů. Je to jasná známka toho, že doplňky stravy mohou mít v Evropské unii velmi pozitivní účinek, ať jde o finanční stránku, nebo o kvalitu života.“

Nově vydaná zpráva o fytosterolech je třetí v sérii studií společnosti Frost & Sullivan. Tématem první z nich byly omega 3 mastné kyseliny a kardiovaskulární onemocnění. Druhá studie, vydaná v únoru 2017, zkoumala úspory nákladů díky konzumaci doplňků stravy s vápníkem a vitamínem D v kontextu prevence zlomenin u 27,8 milionů osob v EU ve věku 55 a více let, které trpí osteoporózou. Bylo zjištěno, že by bylo možno uspořit 3,96 miliardy eur ročně.

Atterydová dodává: „Tato série hloubkových a podrobných zpráv o úspoře nákladů na zdravotní péči, které zadala organizace Food Supplements Europe, zdůrazňuje důležitou příležitost ke zlepšení zdraví a kvality života milionů obyvatel EU. Toto zlepšení by doprovázely rovněž významné úspory nákladů, jež by mohly snížit obrovský finanční tlak na systémy zdravotní péče. Více než kdy předtím je nyní nemožné ignorovat skutečnost, že konzumace doplňků stravy může hrát naprosto zásadní roli ve financování, zdrojích a poskytování zdravotní péče v EU.“

 

Zdroj: http://www.tretivek.cz/201705/nova-studie-o-fytosterolech/