Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Zajímavé články > Novela zákona o potravinách a její dopad na doplňky stravy

Novela zákona o potravinách a její dopad na doplňky stravy

1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona o potravinách (č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích). Tato novela se vztahuje rovněž na doplňky stravy, které bude mít místo ministerstva zdravotnictví nově na starosti ministerstvo zemědělství. Při nedodržení předpisů hrozí výrobcům sankce až do výše 50 000 000 Kč.

Při nedodržení předpisů hrozí výrobcům  sankce až do výše 50 000 000 Kč

V souvislosti s uvedením české legislativy do souladu s legislativou Evropské unie vstupuje 1. ledna 2015 v platnost novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Tato novela se dotkne rovněž výrobců doplňků stravy, kteří budou mít nově informační povinnost vůči ministerstvu zemědělství. To bude mít nyní ve své kompetenci rovněž obohacené potraviny, potraviny nového typu, balené vody a zdravotní tvrzení obecně. V kompetenci ministerstva zdravotnictví i nadále zůstávají potraviny pro zvláštní výživu (potraviny pro počáteční kojeneckou výživu a dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely).

Novela zákona č.  110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, přináší rovněž nové sankce pro provozovatele potravinářských podniků v případě nedodržení stanovených předpisů – viz tabulka níže (poznámka: výrobci a distributoři doplňků stravy jsou také provozovateli potravinářských podniků).

Přehled sankcí

Výše sankce Prohřešky
Do 1 000 000 KčProhřešky administrativní povahy (nedodržení oznamovací povinnosti).
Do 3 000 000 KčAbsence dokladu o původu zboží, používání obalů neodpovídajících předpisům, nezkrácení data minimální trvanlivosti/data spotřeby, uvádění na trh nebalených výrobků.
Do 10 000 000 KčNedodržení požadavků na jakost, hygienu, podmínky uchování, označování.
Do 50 000 000 KčNedodržení požadavků na bezpečnost potravin, včetně uvádění spotřebitele v omyl.

Dopad novely zákona na koncového spotřebitele
„Pro konečné spotřebitele by novela měla přinést větší ochranu, jak je vidět i z výše postihů pro výrobce a distributory potravin, které zákon přináší. Také by jim měla zajistit více informací a tím zjednodušit výběr pro ně vhodných potravin, a to jak těch balených, tak těch nebalených, ale i např. pokrmů v restauracích. Jedná se zejména o informace o jejich složení a obsažených složkách, které mohou vyvolávat alergické reakce,“ říká Martina Šímová, místopředsedkyně představenstva České asociace pro speciální potraviny.

Zdroj: www.klinikazdravi.cz