Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Zajímavé články > Polyfenoly v olivovém oleji mají pozitivní účinky na srdce

Polyfenoly v olivovém oleji mají pozitivní účinky na srdce

Dle výsledků nové celoevropské studie může denní dávka olivového oleje bohatého na polyfenoly posílit hladiny protilátek proti oxidovanému LDL cholesterolu a tím snižovat riziko kornatění arterií a onemocnění srdce.

Podle výsledků studie nazvané „EurOlive“ denní dávka polyfenolů z olivového oleje zvyšuje hladinu oxidovaných LDL auto – protilátek (OLAB), které snižují hladiny oxidovaného LDL cholesterolu, což je obecně uznávaný rizikový faktor pro vznik aterosklerózy (tzv. kornatění tepen).

Na studii „EurOlive“ se podíleli výzkumníci z univerzit v pěti zemích Evropy a studovali potenciální přínosy konzumace olivového oleje bohatého na polyfenoly v dávkách, které jsou používané v běžném životě.

“Bezprostřední ochranné účinky OLAB na aterosklerózu byly již dříve potvrzeny a naše výsledky opakovaně potvrdili doporučení užívat olivový olej bohatý na polyfenoly jako zdroj tuku, zejména u osob s vysokým oxidačním zatížením,” uvádějí autoři v časopise „Clinical Nutrition“.

Fenolické složky olivového oleje jako je oleuropein a kyselina caffeová přitahují pozornost díky svým potenciálním anti-diabetickým, anti-aterosklerotickým a protizánětlivým vlastnostem. Tyto složky jsou také spojovány s antioxidační aktivitou olivového oleje.

Detaily studie  

Výzkumnici v rámci studie „EurOlive“ zkoumali 200 zdravých mužů, které náhodně rozdělili do tří skupin. Každá skupina tři týdny po sobě konzumovala denně 25 ml olivového oleje obsahujícího různá množství fenolických složek. Ve skupině s nejvyšší dávkou to bylo 366 mg na kg tělesné hmotnosti, v prostřední skupině 164 mg/kg, a nejnižší dávka byla 2,7mg/kg.

Výsledky ukázaly, že hladiny OLAB byly v nepřímé úměrnosti s hladinami oxidovaného LDL cholesterolu, a že konzumace olivového oleje bohatého na polyfenoly vedla ke zvýšení hladin OLAB. Zvýšení hladiny OLAB bylo opravdu závislé na dávce, tedy čím vyšší byl obsah polyfenolů, tím více bylo OLAB, uvádějí autoři.

Zdroj: Clinical Nutrition
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.clnu.2011.01.013
“The effect of olive oil polyphenols on antibodies against oxidized LDL. A randomized clinical trial”
Authors: O. Castaner, M. Fito, M.C. Lopez-Sabater, H.E. Poulsen, et al. for the EUROLIVE Study Group