Srdce má rádo rybí olej

1.6.2016

Podle nové studie by bylo možné, díky rozšířenějšímu užívání doplňků stravy s omega-3, předejít v horizontu pěti let 1,5 milionu případů srdečních onemocnění. Větší rozšíření pravidelné konzumace doplňků stravy s omega-3 by tak podle nezávislé studie zadané asociací Food Supplements Europe mohlo zdravotnímu systému a poskytovatelům zdravotní péče v EU ušetřit celkem 12,9 miliardy eur ročně.


Odborníci společnosti Frost & Sullivan využili informace z dosud publikované odborné literatury a oficiální data a zabývali se finančním přínosem konzumace doplňků stravy s omega-3 EPA+DHA osobami ve věku 55 a více let. Tato demografická skupina, která čítá 157,6 milionu osob a představuje 31 % celkové populace EU, je z hlediska rozvoje kardiovaskulárních onemocnění považována za vysoce rizikovou.

Předpovídá se, že mezi lety 2016 a 2020 bude celkem 24 % osob ve věku 55 a více let (tj. 38,4 milionu osob) čelit riziku hospitalizace z důvodu kardiovaskulárních onemocnění. Očekává se, že za toto pětileté období budou náklady na jejich hospitalizaci celých 1,328 bilionu eur, což odpovídá 34 637 eur za každou hospitalizaci.

Analýza však ukazuje, že rozšířenější denní konzumace rybího oleje obsahujícího 1 000 mg omega-3 EPA+DHA jedinci ve věku 55+ by znamenala od nynějška do roku 2020 o 1,5 milionu méně hospitalizací z důvodu kardiovaskulárních onemocnění napříč EU. To by přineslo celkové úspory výdajů ve výši 64,5 miliardy eur, tj. 12,9 miliardy eur ročně.

Výsledky studie jsou detailně zpracované v nové zprávě The Healthcare Cost Savings of Omega 3 Food Supplements in the European Union (Úspory výdajů na zdravotní péči v Evropské unii díky doplňkům stravy s omega-3).

Ingrid Atteryd, předsedkyně představenstva Food Supplements Europe, uvádí: „Tato studie úspor výdajů na zdravotní péči velmi jasně ukazuje miliardy eur, které by bylo možné ušetřit, pokud bychom lidi ve věku 55 a více let přesvědčili k pravidelné konzumaci doplňků stravy s omega-3, aby se snížilo riziko, že se u nich rozvine kardiovaskulární onemocnění. Šíření této zprávy prostřednictvím oficiálních doporučení na úrovni EU i jednotlivých členských států a také prostřednictvím zdravotnických pracovníků a médií by mohlo mít větší pozitivní dopad na blaho obyvatel a zároveň by mohlo výrazně snížit nákladovou zátěž pro systém zdravotnictví a poskytovatele zdravotní péče.“

Studie zjistila, že roční finanční úspory, kterých by bylo možné prostřednictvím rozšíření pravidelného užívání doplňků stravy s omega-3 dosáhnout, se v jednotlivých členských státech EU lišily. Největší ekonomický přínos by byl patrný v Německu, které by tak podle zjištění výzkumu ušetřilo 3,86 miliardy eur ročně.

Studii o úsporách výdajů na zdravotní péči v souvislosti s omega-3 zadala a financovala asociace Food Supplements Europe, ale vypracovala ji nezávisle společnost Frost & Sullivan, která samostatně vyvinula metodiku výpočtu úspor.

Ingrid Atteryd dodává: „Jedná se o objektivní studii, kterou profesionálně vypracoval nezávislý výzkumný tým za použití přesné metodiky a analytických technik. Přináší silnou a přesvědčivou zprávu, která ukazuje, že doplňky stravy s omega-3 mají potenciál stát se skutečným nositelem dobra.“

Uzavírá: „Naším hlavním cílem je vytvořit pro doplňky stravy v EU příznivější legislativní a obchodní prostředí díky tomu, že ukážeme vysoce pozitivní roli, kterou mohou hrát v propagaci dobrého zdravotního stavu a snižování výdajů na zdravotní péči. Tato nová zpráva je dalším krokem na této cestě – a velmi důležitým.“

Zdroj: www.freshtime.cz, 30. 5. 2016