Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Zajímavé články > Švestky jsou lepší pro úlevu od zácpy než psyllium (vláknina z indického jitrocele)

Švestky jsou lepší pro úlevu od zácpy než psyllium (vláknina z indického jitrocele)

Denní dávka sušených švestek je podle výsledků randomizované klinické studie (studie na základě náhodného výběru účastníků) účinnější pro úlevu od zácpy než rozpustná vláknina psyllium.

Tato studie podpořila známou radu babiček na celém světě.

Při konzumaci 50 g švestek denně, obsahujících 6 g  gramů vlákniny, bylo dosaženo za 3 týdny lepších výsledků v úlevě od zácpy, než při konzumaci stejné dávky vlákniny z psyllia. Projímavé účinky tohoto ovoce jsou podle výsledků studie podporované „Kalifornským výborem pro sušené švestky“ dány sorbitolem, vlákninou a polyfenoly, jež obsahuje.

„Díky své chuti, dobré snášenlivost a dostupnosti by sušené švestky měly být považovány za první řešení v případě mírné až středně závažné zácpy u běžné populace”, uvádějí autoři studie vedené dr.  Satish Rao z univerzity v Iowě, Carverovy fakulty lékařství a výživové farmakologie a terapie.

Statistika

Podle Národního institutu pro diabetes, poruchy trávení a onemocnění ledvin (NIDDK) trpí více než 4 milióny Američanů každý rok zácpou. Výsledkem toho je, že Američané utratí průměrně 725 miliónů dolarů ročně za projímadla. 

Zácpa je považována za symptom, nikoli za onemocnění, a je definována méně než třemi stolicemi za týden. 

Vždyť také příslušný odborný panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zamítl z důvodu nedostatku důkazů v říjnu 2010 zdravotní tvrzení podle čl. 13.1 týkající se tradičně známého vztahu o vlivu švestek na pravidelné střevní funkce. Zdá se, že tato nová studie by mohla doplnit některé z těchto chybějících vědeckých informací. 

Detaily studie

Dr. Rao a jeho spolupracovníci získali 40 osob trpících zácpou k účasti na jejich randomizované, kontrolované zkřížené, studii. Průměrný věk účastníků byl 38 let. Dobrovolníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, jedni konzumovali denně 50 g švestek nebo 11 g psyllia po dobu 3 týdnů. Mezi změnou typu podávané vlákniny, účastníci jeden týden nedostávali žádnou léčbu („washout“).  

Výsledky ukázaly, že konzumace švestek každý den významně zvýšila spontánní funkci střev v průběhu týdne ve srovnání s psylliem. Ve skupině užívající švestky se zvýšila spontánní frekvence vyměšování z průměrně 1,8 krát za týden na 3,5 krát, zatímco ve stupně užívající psyllium došlo ke zvýšení z počátečně průměrně 1,6 krát na 2,8 krát.

Kromě toho se vylepšily parametry konzistence stolice ve skupině užívající švestky oproti skupině užívající psyllium.

Co se týká snášenlivosti a chuti, nebyly podle výzkumníků žádné rozdíly mezi švestkami a psylliem.

Podle autorů studie: „Tyto výsledky potvrzují obecné povědomí, že sušené švestky, které jsou běžně konzumovány, mohou být prospěšné v léčbě zácpy”.   

Účinné látky

V komentáři k potenciálním pozitivním účinkům švestek autoři uvádějí, že švestky obsahují přibližně 15 g sorbitolu na 100 gramů, a to je dávka známá pro své osmotické laxativní účinky a zadržování vody, kromě toho obsahují také 184 mg polyfenolů na 100 g a 6 g vlákniny na 100 g.

Podle výsledků testování odpovídající dávky dietní vlákniny je pravděpodobné, že zjištěné klinické zlepšení při konzumaci sušených švestek je pravděpodobně způsobeno jinými složkami švestek než je vláknina a/nebo typem rozpustné a nerozpustné vlákniny.

Zdroj: Alimentary Pharmacology & Therapeutics
Volume 33, Issue 7, April 2011, Pages: 822–828, DOI: 10.1111/j.1365-2036.2011.04594.x
“Randomised clinical trial: dried plums (prunes) vs. psyllium for constipation”
Authors: A. Attaluri, R. Donahoe, J. Valestin, K. Brown and S. S. C. Rao