Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Zajímavé články > Užívání doplňků stravy pomáhá snižovat náklady na zdravotní péči

Užívání doplňků stravy pomáhá snižovat náklady na zdravotní péči

Užívá-li cílová populace specifické doplňky stravy, nejenže to prospívá jejímu zdraví, ale podle nové ekonomické studie to také vede ke značným úsporám nákladů na zdravotní péči. Jedná se o potencionální úspory ve výši stovek milionů dolarů - a v některých případech jde dokonce i miliardy. 

 

Črveřice různých onemocnění

Zprávu Rozumná prevence – úspory nákladů na zdravotní péči plynoucí z cíleného užívání doplňků stravy vypracovala firma Frost & Sullivan specializující se na ekonomické analýzy díky grantu od Nadace Rady pro zodpovědnou výživu (Council for Responsible Nutrition Foundation). Zkoumala pro ni čtveřici různých chronických onemocnění a potenciál pro úspory nákladů na zdravotní péči. Dospělí v USA ve věku 55 let a vyšším, jimž byla diagnostikována tato chronická onemocnění (ischemická choroba srdeční, ischemická choroba srdeční zapříčiněná diabetem, oční onemocnění související s věkem či osteoporóza), se řídili jedním z osmi sledovaných plánů příjmu doplňků stravy. Zpráva prokázala, že suplementace v dávkách určených pro preventivní užívání může u vysoce rizikových skupin populace snížit počet zdravotních příhod souvisejících s onemocněním, což představuje potenciální úspory ve výši stovek milionů dolarů – a v některých případech jde dokonce o miliardy.

Přispění k úsporám

„Chronická onemocnění si na kvalitě lidského života vybírají krutou daň a systém zdravotní péče vynakládá na jejich léčbu obrovské sumy. Zatím se ale nepodařilo zaměřit se na to, jak tyto náklady prostřednictvím prevence snížit,“ říká Steve Mister, prezident Nadace Rady pro zodpovědnou výživu, a dodává: „Věděli jsme, že doplňky stravy identifikované ve zprávě mohou hrát roli při snižování rizika některých chronických onemocnění. Pokládali jsme za nutné zjistit, zda by také mohly přispět k úsporám nákladů na zdravotní péči tím, že snižují počet zdravotních příhod souvisejících s těmito chorobami. Tato nová zpráva důrazně potvrzuje, že tomu tak je.“

Ve Spojených státech jde 75 procent financí ve zdravotnictví na léčbu chronických onemocnění a na prevenci se podle Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí(Centers for Disease Control and Prevention) vynakládají pouhá 3 procenta. Předpokládá se, že na zdravotní příhody – tj. zákroky u hospitalizovaných pacientů a návštěvy pohotovosti – související s ischemickou chorobou srdeční, jednou ze sledovaných nemocí, se vynakládá 77,92 miliardy dolarů ročně. Pokud by však, jak uvádí zpráva Frost & Sullivan, muži a ženy ve věku 55 let a starší se zvýšenou hladinou cholesterolu užívali denně dietní vlákninu z psyllia v dávkách určených pro preventivní užívání, úspory výdajů na ischemickou srdeční chorobu by mohly dosáhnout téměř 2,5 miliardy dolarů ročně, což by se v rozmezí let 2013 a 2020 rovnalo bezmála 19,9 miliardy dolarů čistých úspor. Stejně tak kdyby všechny ženy starší 55 let trpící osteoporózou užívaly denně vápník a vitamin D v dávkách určených pro preventivní užívání, mohla by společnost ušetřit 1,5 miliardy dolarů ročně, tj. v rozmezí let 2013 a 2020 více než 12 miliard dolarů.

Systematický rozbor

Aby firma Frost & Sullivan tyto potenciální úspory identifikovala, podrobila systematickému rozboru stovky vědeckých studií týkajících se osmi plánů užívání doplňků stravy ve vztahuke čtveřici onemocnění. Díky tomu mohla stanovit míru snížení rizika onemocnění, k němuž tyto preventivní praktiky vedly. Četnost výskytuzdravotních příhodpotomfirma vztáhla na všechny vysoce rizikové skupiny populace a aplikovala postupy analýzy nákladů a přínosů, aby zjistila, k jakým úsporám nákladů by došlo, kdyby lidé s vysokým rizikem užívali doplňky v dávkách určených pro preventivní účely.

Rostoucí náklady

„Pro mě jako ekonoma čelícího rostoucím nákladům na zdravotní péči je uspokojující, pokud mohu zdravotnickým profesionálům, pracovníkům veřejné správy, pojišťovnám a pacientům oznámit dobrou zprávu, že intervence ve formě užívání vybraných doplňků může snížit pravděpodobnost prodělání zdravotní příhody a pomoci tak dostat pod kontrolu rostoucí výdaje na zdravotní péči,“ uvedl Chris Shanahan, globální programový manažer ve firmě Frost & Sullivan. Chris Shanahan o zjištěních této nové zprávy řekl, že „zcela přepsala pravidla hry“ a budou mít dopad na každého, koho znepokojují rostoucí výdaje na zdravotní péči. „Očekávám, že tato zpráva podnítí kritickou diskuzi ohledně významu preventivní zdravotní praxe pro regulaci nákladů na zdravotní péči a ohledně stěžejní úlohy, kterou mohou doplňky stravy hrát při snižování rizika zdravotních příhod souvisejících s těmito onemocněními,“ doplňuje.


Užívání doplňků stravy

„Tato zpráva poskytuje další důvod, aby lékaři a ostatní zdravotničtí profesionálové zahájili se svými pacienty dialog o tom, zda k ostatním aspektům zdravého životního stylu připojí i užívání doplňků stravy. Pro spotřebitele je to důrazné upozornění, aby si se svým lékařem či zdravotní sestrou, lékárníkem nebo nutričním poradcem promluvili o rozumné prevenci, včetně užívání doplňků stravy a jaké dávkování jsou pro jejich individuální potřeby vhodné. Rovněž doporučujeme pojišťovnám a zaměstnavatelům hledajícím způsob, jak snížit pojistné a absentérství, aby zvážili, zda plán užívání doplňků stravy neučinit součástí programů péče o zdraví zaměstnanců nebo zaměstnaneckých výhod,“ říká Steve Mister a dodává: „Chronická onemocnění mají na náš život negativní dopad v míře daleko přesahující přímé náklady na zdravotní péči, a pokud můžeme udělat něco, co může pomoci omezit zdravotní příhody a snížit výdaje spojené s těmito onemocněními, měli bychom to udělat.“

Zdroj: www.nejenojidle.cz