Pro zdravé žití > Většina spotřebitelů čte etikety doplňků stravy a užívá je správně

Většina spotřebitelů čte etikety doplňků stravy a užívá je správně

V nedávno provedeném průzkumu bylo zjištěno, že velká většina spotřebitelů v Evropské unii používá doplňky stravy zodpovědným způsobem – výsledky průzkumu tak nepotvrdily tvrzení, že řada lidí neví, jak doplňky stravy bezpečně užívat. 

Evropská asociace výrobců doplňků stravy Food Supplements Europe (FSE) zadala společnosti IPSOS provedení průzkumu ohledně používání doplňků stravy na vzorku 13 200 dospělých osob ve 14 zemích EU. Výsledky prokazují vysokou míru rozšíření užívání těchto produktů: doplňky stavy někdy použilo 88 % dotázaných a 93 % z nich tak učinilo v uplynulých 12 měsících.

Průzkum dále poukázal na to, že spotřebitelé  čtou etikety těchto výrobků a rovněž na to, že informacím na etiketách ve většině případů rozumí. Až 85 % respondentů, kteří uvedli, že doplňky stravy používají, také potvrdilo, že jednoznačně nebo spíše dodržují návod k jejich použití uvedený výrobcem na obalech těchto výrobků. Téměř stejný počet respondentů (82 %) si podle průzkumu vždy nebo většinou na etiketě ověří doporučené dávkování a dobu užívání.

Více než dvě třetiny dotázaných (69 %) souhlasily s tím, že informace na etiketách jsou srozumitelné. Téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných věří, že doplňky stravy jsou bezpečné a kvalitní, pouze 6 % s tímto tvrzením nesouhlasilo.

Předsedkyně představenstva FSE Martina Šímová uvedla: „Výsledky průzkumu prokazují, že lidé dbají na dodržování pokynů ohledně používání doplňků stravy. Občas se setkáváme s obavami, že spotřebitelé mohou doplňky stravy používat nesprávně, a to jak záměrně, tak neúmyslně. Průzkum provedený společností IPSOS však ukazuje, že tyto obavy nejsou namístě a že spotřebitelé ve velké většině používají doplňky stravy zodpovědně.“

Podle průzkumu je nejčastěji užívaným doplňkem stravy vitamin D, který v uplynulých 12 měsících bralo 46 % dotázaných. Následuje vitamin C (36 %), hořčík (33 %), multivitaminy a minerály (29 %) a omega 3/rybí tuk (19 %).

Více než polovina respondentů (52 %), kteří v uplynulém roce užívali nějaké doplňky stravy, uvedla, že tak činili z důvodu udržení dobrého zdravotního stavu, 45 % je používá k podpoře imunitního systému. Dalšími často uváděnými důvody suplementace bylo získání energie (29 %), podpora zdraví pokožky, vlasů a nehtů (17 %), zdraví střev a dobrého zažívání (17 %) a pro zdraví srdce a oběhového systému (14 %). 

Organizace IPSOS provedla v období od 17. března do 1. dubna 2022 dotazníkové šetření on-line, kterým oslovila 13 200 dospělých s kupní silou starších 18 let. Průzkum proběhl ve 14 členských státech EU: Belgii, České republice, Kypru, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku.

Evropská asociace Food Supplements Europe (FSE) sídlící v Bruselu je nezisková organizace, která zastupuje zájmy evropského odvětví doplňků stravy. Jejími členy jsou národní sdružení a společnosti, jejichž cílem je zajistit, aby se v budoucích předpisech a nařízeních EU zohlednila významná role doplňků stravy pro zlepšování zdravotního stavu spotřebitelů. Podrobnější informace o Food Supplements Europe získáte na webových stránkách organizace www.foodsupplementseurope.org.

Zdroj: www.vecerni-praha.cz