Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Zajímavé články > Většina ze zdravotních tvrzení na potravinách nebyla schválena. Pravidla objasní workshop

Většina ze zdravotních tvrzení na potravinách nebyla schválena. Pravidla objasní workshop

Česká asociace pro speciální potraviny pořádá workshop určený pro zájemce o nová pravidla v uvádění zdravotních tvrzení na obalech potravin a potravních doplňků. Seminář pro výrobce a distributory potravin a doplňků stravy, lékárny či distributory léků proběhne 23. října 2012 v Hotelu Duo Praha.

Většina z 2 700 podaných zdravotních tvrzení, která mohla být až do současnosti používána, získala negativní stanovisko a nebyla schválena. Pozitivní stanovisko získalo pouze 222 zdravotních tvrzení, vztahujících se především k vitaminům a minerálům a také k látkám, které byly již dříve důkladně zkoumány a které jsou léta používány. Česká asociace pro speciální potraviny ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), Ústavem veřejného zdravotnictví SR a Potravinářskou komorou ČR pořádají odborný seminář zabývající se pohledem kontrolních úřadů ČR a SR na interpretaci některých nejasných částí nového nařízení EU č. 432/2012 obsahujícího seznam povolených zdravotních tvrzení podle čl. 13.1 a nařízení EU č. 1924/2006.

Seminář se uskuteční v úterý 23. 10. 2012 od 10.00 do 15.30 hod. ve velkém kongresovém sále Hotelu Duo.

K tématu: Tvrzení na obalech potravin musí být srozumitelná, a hlavně prokázaná

V programu se kromě informací o aktuálním stavu projednávání nového nařízení EU č. 432/2012 a č.1924/2006 objeví také například aktuální informace z Ministerstva zemědělství ČR o projednávaných změnách potravinářské legislativy v rámci EU, pohled SZPI na problematiku a dohled nad dodržováním nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních a mnoho dalších důležitých informací.

„Tento workshop jsme se rozhodli uspořádat, jelikož mnoho výrobců a distributorů potravin a doplňků stravy nemá přehled o nové legislativě, která souvisí s nově schváleným nařízením EU č. 432/2012 obsahujícím seznam povolených zdravotních tvrzení,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel České asociace pro speciální potraviny, a dodává: „Věříme, že získané informace pomohou se v této problematice lépe orientovat a zamezí případným budoucím sporům mezi výrobci nebo dodavateli a státními orgány.“

Více informaci na: www.casponline.cz

Zdroj: www.vitalia.cz