Vitamin B1 (thiamin)

Vitamin B1 je nezbytnou součástí běžné stravy. V malém množství je přítomen v potravinách rostlinného i živočišného původu. Jeho hlavní rolí je aktivace enzymů a proteinů, které řídí biochemické procesy probíhající v těle.

Pro člověka je dostateční příjem vitaminu B1 velice důležitý, protože hraje podstatnou roli při syntéze nukleových kyselin (např. DNA), výrobě energie pro organismus z potravin a pozitivně ovlivňuje vedení nervových impulsů, funkci srdce. Vitamin B1 aktivně zasahuje do metabolizmu sacharidů a do metabolizmu mastných kyselin – ovlivňuje energetický metabolizmus. Kromě uvedené koenzymové funkce ovlivňuje nervový aparát.iStock_000004249048XSmall.jpg

Zdrojem příjmu tohoto vitaminu pro náš organismus jsou neloupané obiloviny, maso, pivovarské kvasnice, med a ořechy.

Nedostatek přísunu vitaminu B1 z běžných potravin je v našich zeměpisných šířkách vzácný. Může se vyskytnout u osob, které získávají větší část kalorií z cukru nebo alkoholu. Nedostatek thiaminu může způsobit potíže s trávením sacharidů, což vede ke ztrátě duševní bdělosti, potížím s dýcháním a poškození srdce. Nedostatek thiaminu postihuje téměř všechny tkáně.

Hypovitaminóza negativně ovlivňuje funkci tkání s vysokými energetickými nároky (centrální nervový systém (CNS), myokard, ledviny, enterocyt). K celkovým symptomům hypovitaminózy lze zařadit nechutenství, slabost, únavnost, nespavost, depresivní ladění, halucinace, poruchy vodního hospodářství.