Chmel otáčivý

Chmel otáčivý

Latinský název:Humulus lupulus L. /čeleďCannabaceae - Konopovité /

Cizí názvy:  HOUBLON (F), ECHTER HOPFEN (D), HOPS (GB), LUPPULO (I), LUPULO(E) 

Lidové názvy: červeňák, fazochy, pazoch, zeleňák, chmelníček, zelené zlato

Používaná část rostliny: sušené okvětí samičích rostlin chmele, nazývané také chmelové šištice

(Strobilus Lupuli, nesprávně Lupuli flos), též tzv. chmelové žlázky čili lupulin se získávají proséváním usušených šištic a dalším čištěním. 

Doba sběru: květ v době květu, červenec až září (hlavně srpen v období letních prázdnin).

Sušení, sesychací poměr: suší se průmyslově na sušárně teplotou do 40 °C.

Oblasti pěstování: pochází pouze z kultur, větší množství jsou produkována v USA a v EU, kde se pěstuje hlavně v České republice a Německu.

Dle dostupných údajů je celková sklizňová plocha chmele v ČR cca 5 300 ha.Chmel se pěstoval  celkem ve 135 podnicích, kde bylo vyprodukováno celkem asi 6 600 tun chmele, při průměrném výnosu 1,25 t/ha . Hlavní odrůdou pěstovanou na území ČR zůstává Žatecký poloraný červeňák (ŽPČ), kterého je nejvíce v Žatecké oblasti, na Úštěcku  a Tršicku s podílem 87 % plochy.

Na základě Nařízení Evropské komise č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 bylo označení ŽATECKÝ CHMEL (PDO) zapsáno do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

Obsahové látky

Obsahuje 0,3–1 % silice; 3–12 % chmelových hořkých pryskyřic složených hlavně z α-hořkých kyselin (humulon, cohumulon, adhumulon, prehumulon, posthumulon, atp.) a β-hořkých kyselin (lupulon, colupulon, adlupulon, atd.); jsou tež přítomny oxidační produkty α-hořkých kyselin a β-hořkých kyselin; xanthohumol (chalkon); flavonoidní glykosidy (astragalin, quercitrin, isoquercitrin, rutin, kaempferol-3-rutinosid, atd.); fenolické kyseliny; třísloviny; lipidy; aminokysliny; estrogenní látky jako např. 8-prenylnaringenin, 6-prenylnaringenin a další podobné flavanony.Těkavá silice je tvořena zejména humulenem (α-karyophylén), myrcenem, β-caryophylénem a farnesenem, které mohou tvořit až 90 % silice.Mnoho ostatních látek zahrnuje např. germakratrien, α- a β-selineneny, selina-3,7(11)-dien, selina-4(14),7(11)-dien, α-copaen, α- a β-pineny, limonen, p-cymen, linalool, nerol, geraniol, nerolidol, citral, methylnonyl ketone, S-methylthio-2-methylbutanoát, S-methylthio-4-methylpentanoát, a 4,5-epithiokaryophylén.

Pro Žatecký chmel je charakteristické jemné chmelové aroma, nízký obsah myrcenu a vyrovnaný obsah alfa a beta kyselin. Skladba chmelových pryskyřic je příznačná poměrně nízkým obsahem alfa hořkých kyselin v rozmezí 2,5 - 5,5 %. Obsah beta hořkých kyselin je vyšší než obsah alfa hořkých kyselin, jejich vzájemný poměr je v rozmezí 0,60 - 0,80. Obsah myrcenu je v rozmezí 25 - 40 %. Dalším charakteristickým znakem je přítomnost velkého množství beta-farnesenu (14 - 20 %), který je u jiných chmelů obsažen jen v minimálním množství. Celkový charakter vůně Žateckého chmele je dán vzájemným poměrem všech jednotlivých složek chmelových silic.

Historie tradice použití

Již v 16. století hovoří Mathiolli o účincích rostliny v části svého herbáře „O Chmeli kapitola“, kde začíná tradičně: „Chmel u nás w Cžechách jest známý wšem/ neb ho k pivu potřebují…“

Použití

Vnitřně: používá se na uklidnění při tendenci k podrážděnosti, neklidu a nespavosti.Dále také při ztrátě chuti k jídlu.

Zevně: používá se v polštářcích navozujích dobrý spánek (cca 500 g), koupelových směsích pro uklidňující a relaxační účinek na psychiku i pokožku.

Dávkování a příprava odvaru:

Vnitřně: pro přípravu čajového odvaru se používá 0,5 g sušených šištic, které se přelijí 150 ml vroucí vody a nechají se 20 min. vyluhovat v přikryté nekovové nádobě, poté se scedí, nejlépe plastovým sítkem. Pije se vlažné obvykle 2 x - 4 x denně. Odvar se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Extrakty (výtažky, výluhy)

Nejlepším vyluhovadlem je obvyklá koncentrace lihu 45 % objemových, kde se dávkuje 0,5 -2 ml extraktu.

Tinktura získaná 60% likem z šištic je pro dospělé adekvátní v dávce odpovídající 1,0–2,0 mltinktury (1:5) a užívá se až 3 x denně; obecně lze říci, že dávkování je individuální podle závažnosti nervových obtíží. Suché extrakty v poměru 6–8:1 (w/w) se dávkují v rozsahu 60–80 mg pro jednotlivou dávku.

Potravinářské extrakty chmele používané k vaření piva obsahovaly hustýextrakts nejvyšším obsahem hořkých pryskyřic získané methylenchloridem, ale vzhledem k residuím rozpouštědel se přešlo na čisté extrakty získané superkritickým oxidem uhličitým, případně se kromě příroního chmele používají chmelové pelety.

U dlouhodobého působení vyšších dávek suchého extraktu se mohou projevit estrogenní účinky – známá je proliferace prsní tkáně u habituálních pijáků piva spojená s gynekomastií.

Těhotenství a kojení

U těhotných a kojících žen se doporučuje konzultovat předem u zdravotnického odborníka a je nevhodné interní použití pouze pokud by výslovně nedoporučil lékař.

Uchovávání

Při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, v temnu a suchu vydrží nerozdrcené chmelové šištice nejméně rok, dobrá kvalita i 2 roky, sušené extrakty také nejméně 2 roky.