Konopí seté

 

Latinský název: Cannabis sativa L. 

Jedná se o textilní/průmyslové konopí, tedy nejde  o tzv. léčebné konopí, které se dá přes botanické  taxonomické problémy charakterizovat jako Cannabis sativa, subsp. indica (Lam.) E.Small & Cronquist. To je řazeno mezi omamné a psychotropní látky s definicí „kvetoucí nebo plodonosný vrcholík samičí rostliny z rodu konopí nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík“ a obecně se označuje jako marihuana.

čeleď Cannabaceae – konopovité
Cizí názvy: chanvre (F), Hanf (D), hemp (GB), canapa (I), cáñamo (E), конопля́ (RUS), konopa (SK), högsta (S), hamp (DK), hennep (NL), cânhamo (PT), hamppu (SF)
 
Lidové názvy: hlavačky, konopě, pazderek, poskonná, semenec (semeno), rozkoruška

 

Používaná část rostliny: list, olej semen, semeno (cannabis folium, oleum ex semine, c. semen)

Doba sklizně: Doba sklizně nati je cca 90 dní od setí v závislosti na klimatických podmínkách. Dolní listy jsou v tu dobu částečně zaschlé a opadávají, stonek v dolní polovině začíná žloutnout a samčí květy na rostlině jsou odkvetlé.

Sušení, sesychací poměr: Sušení nati či listů musí začít co nejdříve po sklizni, nejdéle pak do 48 hodin. Nejlepší možnost sušení je zavěšením rostlin v temnu při dobrém proudění vzduchu nebo v komorové lískové sušárně, na konstantní vlhkost cca 10 %. Optimální teplota přirozeného sušení je 21 °C. Vlhkost sušícího vzduchu by se měla udržovat v rozmezí 45 % a 55 % relativní vzdušné vlhkosti. V sušárnách nesmí teplota přesáhnout 40 °C, jinak se z byliny ztrácejí těkavé látky.

Oblasti pěstování: Pochází pouze z kultur. Osoby pěstující konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny ohlašovací povinností informovat příslušný celní orgán podle místa pěstování. Ze zákona se v ČR zakazuje pěstovat druhy a odrůdy konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolu (THC). Vzorek pro stanovení obsahu Δ9-THC + CBD se odebírá z vrchní části rostlin. Odběr dílčích vzorků, sušení souhrnného vzorku, příprava vzorku a vlastní stanovení obsahu se provádí metodou uvedenou v nařízení komise (ES) č. 809/2014 v platném znění.

Osevní plocha konopí setého v ČR v období 2010–2013 dosahovala každý rok pouze kolem 200 ha. Konopné textilní vlákno využívá zejména papírenský průmysl pro výrobu papíru, stavebnictví pro výrobu izolačních materiálů a geotextilií, zemědělství pro mulčovací textilie.

Dle dostupných údajů je v ČR průměrný výnos celkového vlákna v rozsahu 96–103 t/ha, konopí vykazovalo obsah celkového vlákna 31–37,3 % při nízkém obsahu THC 0,09–0,12 %Hlavními odrůdami, které se na území ČR pěstují, zůstávají zahraniční jednodomé kultivary Bialobrzeskie a Monoica a dvoudomý Antal. Větší množství jsou produkována v USA a Kanadě. V Evropské unii se technické konopí pěstuje hlavně ve Francii, Itálii a Německu.

 

Pozn.: Z hlediska rozlišování mezi textilním/průmyslovým konopím a marihuanou je nutno konstatovat, že již makroskopické rozlišování v habitu rostliny při pěstování není složité. Textilní, respektive průmyslové konopí je před sklizní často vyšší než člověk, rostlina je bez větvení a má světle zelené listy. Naproti tomu marihuana je výrazně nižší, velmi rozvětvená postranními výhonky a její listy jsou tmavozelené.

 

Obsahové látky:

Do dnešní doby bylo v odrůdách konopí identifkováno cca 750 různých látek. Hlavními tzv. kanabinoidy hodnými zřetele jsou THCA (tetrahydrokanabinolová kyselina); THC (tetrahydrokanabinol); CBN (kanabinol); CBD (kanabidiol); CBGA (kanabigerolová kyselina); CBG (kanabigerol); CBCA (kanabichromenová kyselina) a CBC (kanabichromen). Obsahuje jako hlavní monoterpeny β-pinen, myrcen, β-felandren, cis-ocimen, terpinolen a terpineol; ze seskviterpenů pak β-karyofylen, humulen, δ-guaien, γ-kadinen, eudesma-3,7-(11)-dien a elemen.

Nadzemní část rostliny obsahuje samozřejmě velké množství dalších látek, jako jsou aminokyseliny, proteiny, aminy, estery, laktony a flavonoidy. Konopný olej ze semen pak obsahuje kvalitní mastné kyseliny (MK). Z toho je 7–8 % nasycených mastných kyselin, 11–12 % mononenasycených mastných kyselin a nejhodnotnější linolové MK se dvěma nenasycenými vazbami (18:2) v množství 80–82 %.

Historie a tradice použití:

Již v 16. století hovoří Mattioli o účincích rostliny v části svého herbáře O Konopi kapitola. První dokumentované použití je však již před 5000 lety ve staré Číně. Udává se, že do západních lékopisů byla rostlina zavedena kolem roku 1830 irským doktorem Williamem Brookem O’Shaughnessym přes obchodní společnost British East India Company. Potravinářské použití konopí je dokumentováno již v části De Canabis kulinářské publikace De Honesta Voluptate Et Valetudine, která byla vydaná v roce 1475 Italem Bartolomeem de Sacchi Platinou. 

Použití: 

Vnitřně:

Konopný olej, který je obvykle za studena lisovaný ze semen, je používán v rámci předložených zdravotních tvrzení pro normální činnost kardiovaskulárního systému, normální stav pokožky a činnost svalů a kloubů, a také pro přirozenou obranyschopnost imunitního systému v rámci udržení zdraví zachováním homeostázy.

Z primárních kanabinoidů je psychotropně návykový Δ9-tetrahydrokanabinol (Δ9-THC), který je jako dronabinol (THC) zakázaný jako OPL (omamná nebo psychotropní látka) a musí být v izolátech minimalizován. Přírodní výskyt nenávykových kanabinoidů kanabidiolu (CDB), kanabigerolu (CBG) a kanabichromenu (CBC) by však neměl být na závadu vzhledem k jejich nízké toxicitě.

Nenávykové kanabinoidy mají polyvalentní účinky, které jsou navíc modifikovány individuální variabilitou reakcí, proto je obtížné popsat hlavní účinky. Hlavní efekt je uklidnění, navození relaxace a snížení dopadů civilizačních chorob na kvalitu života postižených jedinců.

Zevně:

Existují mnohé krémy a pleťové vody, které obsahují CBD extrahované z rostlin, protože CBD je povolenou přísadou kosmetických přípravků (nomenklatura INCI). Příkladem mohou být CBD olej či tinktury/kapky, které se často označují jako koncentrované zahuštěné extrakty a nepocházejí z využití vlastního konopného oleje ze semen.

Tradiční použití je možno vysledovat již ve výše uvedeném Mattioliho herbáři, kde se v překladu doktora Tadeáše Hájka z Hájku uvádí: „Na spáleniny čersvé Konopě dobré jsau/ ale musý často jeden po druhým List přikládati/a nedopauštěti aby wysychal: Protož užitečnějí jest tlauci Listí v Moždijři/přidati k tomu Másla a tíjm pomazowati.“

 

Dávkování a monitoring návykových látek:

Vnitřně: 

Dávkování není nijak standardizováno a závisí na určení produktu.

Například podle názoru kontrolních orgánů nelze uvádět na trh tzv. konopný čaj, tedy pokud není deklarován v kategorii doplňků stravy, protože konopí seté není na seznamu přílohy 2 vyhlášky pro čaj, kávu a kávoviny. Z toho důvodu není možné vyrábět výrobek zařazený do kategorie „bylinný čaj“ s obsahem konopí setého, ovšem slovenská vyhláška z roku 2015 takové použití umožňuje.

Protože v živočišné zemědělské produkci je technické konopí využíváno též jako krmivo, jsou požadavky některých členských států EU na nulovou hladinu (nepřítomnost) THC v potravinářských produktech nereálné a ve své podstatě nesmyslné. Z toho vychází doporučení Komise EU 2016/2115 o monitorování přítomnosti delta-9-THC, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů hlavně v potravinách živočišného původu: delta-9-THC, jeho nepsychoaktivní prekurzory, tj. delta-9-THC kyseliny, a další kanabinoidy (jako delta-8-THC), kanabinol (CBN), kanabidiol (CBD) a delta-9-tetrahydrokanabivarin (Δ9-THCV) v potravinách získaných z konopí a v potravinách obsahujících konopí nebo složky získané z konopí (např. konopná mouka).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán o hodnocení rizik a ve svém stanovisku určil akutní referenční dávku 1 µg delta-9-THC/kg tělesné hmotnosti. Podle posledního hodnocení z listopadu 2019 se ovšem zdá, že tato dávka je v praxi překračována. Předběžný možný návrh pro potraviny je pak dále projednáván v současně proponovaných úrovních: konopná semena, konopná mouka a konopný olej – 5 mg/kg, nápoje – 0,01 mg/kg, ostatní potraviny – 0,15 mg/kg.

Extrakty (výtažky, výluhy): 

Nejlepším vyluhovadlem je obvyklá koncentrace lihu cca 50 % objemových, kdy se dávkuje 5 g sušeného listu na 100 ml lihu. V případě olejové extrakce (nejlépe olivovým olejem) se dávkuje 10 g na 100 ml oleje např. ve vodní lázni ~98 °C, a to nejméně 2 hod.

Obecně lze říci, že dávkování podobných extraktů je individuální podle závažnosti vykazovaných potíží.

Explozivně se objevují nové produkty s obsahem CBD. CBD je dávkován v kapslích, tabletách nebo v oleji. Je přidáván do sportovních nápojů, regeneračních nápojů a všech druhů poživatin. Potravinářské extrakty konopí používané k vaření piva se považují za aromatické látky a nevztahují se na ně předpisy o aditivech.

K extraktům je nutno poznamenat, že pro vyluhování není vhodný koncentrovaný pryskyřičný sekret květnatých vrcholů samičích rostlin (summitates cannabis), protože původem jde o tzv. hašiš z rostlin pěstovaných v teplých krajích, který obsahuje velké množství psychotropního THC a jde o evidentní drogu.

Zvláštní upozornění pro použití:

Měly by se používat izoláty pouze s přirozeným obsahem CBD, kdy nedochází k zakoncentrování či změně poměrů zastoupených kanabinoidů, a neměl by být přidáván CBD izolovaný např. z narkotického či léčebného konopí, ani syntetický CBD. Není pochyb o tom, že koncentrace izolátu s čistotou např. >98 % CBD, rozpuštěná v tzv. MCT oleji (medium-chain triglyceride/MK se středním řetězcem) jsou „novou potravinou“ (resp. dřívější PNT, tj. „potravinou nového typu“), dosud nepoužívanou, která podle příslušné směrnice EU podléhá zvláštnímu schvalování, bez něhož není legální.

Těhotenství a kojení:

U těhotných a kojících žen je nevhodné interní použití všech forem, pouze pokud by to výslovně doporučil lékař na základě individuální anamnézy a pod jeho kontrolou.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu. V temnu a suchu vydrží nerozdrcená sušená nať s listy nejméně rok, v případě dobré kvality i  2 roky, sušené extrakty pak také nejméně 2 roky.