Mitragyna speciosa (kratom)

Mitragyna speciosa (kratom)

Latinský název:  

Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.,

Synonyma Nauclea luzoniensis Blanco,Nauclea speciosa (Korth.) Miq., Stephegyne speciosa Korth.

Čeleď: Rubiaceae (mořenovité).

 

Synomymní obecné/lidové názvy: ketum, thang, icthang, kakuam, kraton, thom, biak-biak, ithang, katawn, kedemba, krton, mambog, madat nebo Maeng da leaf.

Používaná část rostliny: listy

 

Oblasti pěstování a výskytu:

Kratom je domácí rostlinou v původních oblastech Jihovýchodní Asie, a to hlavně v Thajsku, Laosu, Barmě, Malajsii, Indonésii a Papua/Nová Guinea.

 

Obsažené látky:

Obsahuje velké množství 20 různých indolových alkaloidů, zejména mitragynin, paynanthein, speciogynin,  speciociliatin  a  7-hydroxymitragynin.

Historie a tradice užití:

Užívání kratomu vychází ze staleté tradice v oblastech výskytu, zejména formou žvýkání listů (podobně jako se používán khat), ale i užívání ve formě čaje proti bolesti, k mírnému povzbuzení, ke zlepšení nálady, výdrže u monotónní práce i ke zlepšení spánku.

Psychoaktivní účinek byl užíván i jako přírodní droga u závislých jedinců.

Během poslední praxe používání kratomu bylo získáno mnoho informací o účinku na tzv.µ-opiátové receptory, tj. tam, kde účinkují přirozené enkefaliny, beta-endorfiny a morfin. Antidepresívních účinků se začalo využívat při odvykacích kůrách u osob zavislých na morfinových alkaloidech.

 

Dávkování :

Dávky sušených listů jsou pro účinek relativně vysoké, pro vyvolání účinku je potřeba 1-5g listů a pro silnější povzbudivý účinek nebo tlumení bolestí je nutno konzumovat 5-15 g listů.

              

Extrakty (výtažky, výluhy):

Vzhledem k universálnímu a lepšímu použití se začaly v USA rozširovat tobolky s pulverizovanými listy nebo i koncentrovanější extrakty obvykle s DER poměrem 20:1.

Zvláštní upozornění pro použití:

United Nations Drug Conventions nebylo vydáno, ale podle předběžného stanoviska MZe ČR se jedná o potencionálně novou potravinu, která by měla podléhat schvalování).

 

Těhotenství a kojení:

V souladu s principem předběžné opatrnosti u alkaloidních rostlin je nevhodné rostlinu užívat u dětí a těhotných či kojících žen.