Serenoa plazivá, S. pilovitá (Sabal)

Serenoa plazivá, S. pilovitá (Sabal)

Latinský název:  Serenoa repens (Bartr.) Small.

Synonyma: Brahea serrulata (Michx.) H. Wendl., Chamaerops serrulata Michx., Corypha repens

Bartr., Sabal serrulata (Michx.) Nichols, Sabal serrulata (Michx.) Nuttall. Ex Schult., Serenoa serrulata Hook., Serenoa serrulata Roem. et Schult., Serenoaserrulatum (Michx.) Benth et Hook, Serenoa serrulatum Schult.

Čeleď: Arecaceae (Arekovité).

Cizí názvy:  Saw palmetto, American dwarf palm tree (USA), Dwarf palm tree, fan palm (GB), Palma Enana Americana (E), Sabal (I), Sägepalme (D), Zaagpalmetto (NL) , Palmier de Floride (F).

Lidové názvy: palma sabalová, palma zubatá, palmeta, palmito.serenoa_2.jpg

Používaná část rostliny: Plod (Fructus Serenoae Repentis).

Doba sběru: zralé, tmavě hnědé až modročerné plody se sklízejí v srpnu až říjnu dle klimatického pásma.

Sušení: Suší se přirozeným teplem ve stínu za kontrolované teploty.

Oblasti pěstování a výskytu: Je domácí v původních oblastech jihovýchodu USA, od Jižní Karolíny až po Floridu. Surovina pochází prakticky většinou ze sběru z divokých palem lemujících pobřeží jako podrost ve světlejších lesnatých porostech, zejména na Floridě, kde je největší množství populace z celých jihovýchodních USA o rozloze milionů akrů .

Obsahové látky: Hlavní obsahové látky jsou volné mastné kyseliny, jejich estery a triglyceridy. Soubor mastných kyselin zahrnuje olejovou, laurovou, myristovou, palmitovou, linolejovou, vakcenovou, kaprylovou, palmitoolejovou a stearovou, přičemž přes 50 % tvoří kyselina olejová / (Z)-9-oktadecenová kys. (C18:1 n-9)/, konkrétně 34.73 ± 0.43 % a laurová /dodekanoová kys. (C12:0)/ v rozsahu 26.51 ± 0.66 %. Hlavní streroly představují  β-sitosterol, stigmasterol,kampesterol, brassicasterol a daucosterol. Minoritní složky tvoří v řádu mikrogramů (μg/g) Trans-β-carotene 36.4 ± 5.6, 9-Cis-β-carotene 10.4 ± 1.2 a δ-Tokoferol 35.3 ± 0.5 (vitamin E). Přítomny jsou i flavonoidy, siličná složka a polysacharidy.

Historie tradice použití: Historické použití lze vystopovat u původních Mayských kmenů, které používaly plody jako tonikum a v tomto pokračovali floridští indiáni Seminolové. V USA bylo hlavní období prvního signifikatního využívání mezi léty 1906 až 1917 a poté přešlo do seznamu „National Formulary“ mezi léty 1926 až 1950. Následně bylo širší použití plodů ve formě jejich exraktů do fytoterapie postupně zavedeno též v Evropě, až v druhé polovině minulého století.

Použití: Používá se zejména při výskytu benigní prostatické hypertrofie (BPH), jejíž původ je neznámý. Věšina hypotéz o zvětšení BPH se zakládá na hormonálních změnách během stárnutí, přičemž prostatické androgeny metabolizují směrem ke hromadění dihydrotestosteronu. Tento mužský hormon je primárně zodpovědný za růst prostaty, kde vzniká přímo v prostatických buňkách, když je hlavní hormon testosteron redukován enzymem 5-α-reduktázou. Tedy hlavním mechanismem navrženého účinku je bránění přeměny testosteronu na dihydrotestosteron hlavním sterolem β-sitosterolem. A další možností je schopnost jiných obsahových látek Serenoa repens redukovat účinek IGF-1 na prostatickou tkáň. IGF je „Insulin-like growth factor“ (IGF) podporující růst a vývoj žlázové tkáně prostaty. Protože „saw palmetto“ má výše zmíněnou 5-α-reduktázovou inhibiční aktivitu, uplatňuje se též v případech výrazné plešatosti, kde bylo prokázáno, že za tímto kosmetickým defektem stojí též zvýšená hladina dihydrotestosteronu.

Dávkování a příprava odvaru: Vnitřně: Nepoužívá se většinou samostatně, pouze tradičně 1-2 g drcených sušených plodů, jako odvar připravený povařením ve 150 ml vody po dobu 5-10 minut.

Extrakty (výtažky, výluhy): Nejoptimálnější je tzv. superkritická extrakce oxidem uhličitým, přičemž minimální kvalita by měla odpovídat 85 % mastných kyselin, steroly celkem > 0,15 %, optimálně 95 % mastných kyselin a sterolů s hmotnostním podílem (mg/g) β-Sitosterol 1,666 ± 0,064,  kampesterol 0,533 ± 0,031, a stigmasterol 0.247 ± 0.040 v lipofilní části extraktu (Ethanolové 90% a hexanové extrakty nyní pozbývají významu).

Dávkování extraktů: Obvyklá dávka je 320 mg standardizovaného lipofilního extraktu denně což odpovídá obvyklému množství plodů (1-2 g) denně, nebo rozděleno do dvou dávek tj. 160 mg 2x denně, při potížích v oblasti dolních močových cest (nocturia, polyuria, zadržovaní moči), zejména u stavů zvětšené prostaty (BPH úrovně I a II, definované Alkenem resp. stadia II a III definované Vahlensieckem). U produktůzabraňujících vypadávání vlasů, obnovující jejich růst a hustotu se předpokládá zhruba poloviční dávkování, tj. 160-170 mg standardizovaného lipofilního extraktu denně. 

Zvláštní upozorněění pro použití: Nutno podotknout, že vlastní účinek na prostatu se může dostavit nejdříve po čtyřech týdnech pravidelného užívání.

Těhotenství a kojení: Vzhledem k zaměření na mužskou část populace se v této oblasti použití nepředpokládá, ovšem vzhledem k účinku na hormony a principu předběžné opatrnosti není obecně vhodný pro těhotné a kojící ženy, pokud by výslovně nedoporučil lékař.

Uchovávání: Při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, v temnu a suchu vydrží dobře sušený plod nejméně rok, sušené extrakty pak nejméně 2 roky.