Zelený čaj

Zelený čaj
Zelený čaj

 Latinský název:  

Camellia sinensis (L.) Kuntze

synonyma C. thea Link; C. theifera Griff.; Thea sinensis L.; Thea bohea L.; Thea viridis L. a jejich odrůdy: Camellia sinensis (L.) Kuntze var. sinensis (čínský čaj), Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica  (indický čaj) 

Čeleď: Theaceae (Čajovníkovité).

[Poznámka rod Camellia byl pojmenován Linném podle moravského jezuitského misionáře Jiřího Josefa Kamela, (který byl v latině znám jako Camelius), nar. 21 .4. 1661, Brno, zemřel 2. 5. 1706, Manila, Filipíny, kde působil jako lékárník a botanik.]

Cizí názvy:  green tea (GB, USA), té verde (E), tè verde (I), grüner Tee (D) , thé vert (F), ó-cha (Jap.)

Lidové názvy: japonský čaj, thé zelené

Používaná část rostliny: List (Theae folium viridis)

Doba sběru: Zelený čaj se sklízí na plantážích od jara do podzimu ve formě mladých listů a květních pupenů trhaných ručně mezi druhým a třetím vrcholovým listem a ihned po sběru je podroben apretaci, kdy je horkou párou nebo suchým teplem inaktivován enzym polyfenoloxidáza a tím je zabráněno fermentaci, kterou se naopak vyznačuje co nejvíce fermentovaný černý čaj (zelený čaj tedy zachovává původní zelenou barvu a čím je zelenější s co největšími lístky, tím je kvalitnější – naopak částečně fermentovaný čaj má olivovou až hnědozelenou barvu a jedná se spíše o polofermentovaný čaj typu oolong).

Sušení, sesychací poměr: Sesychací poměr: 5:1, suší se po zastavení fermentace umělým či přirozeným teplem ve stínu za kontrolované teploty.

Oblasti pěstování a výskytu: Je domácí v původních hornatých oblastech jižní Číny odkud byl přenesen do vyššíh poloh Japonska a Indie. V současné době je intenzívně pěstován v čajových plantážích Číny, Taiwanu, Indie, Japonska, Cejlonu (Srí Lanka), Indonesie a ostatních tropických a subtropických zemí (Keňa, Uganda, Turecko, Argentina, apod.). Také je kultivován v USA na Karolínách a v Gruzii.

Obsahové látky: Nefermentovaný čaj obsahuje alkaloid kofein (1 až 5 %), vázaný na třísloviny a malé množství dalších xanthinových alkaloidů (theobrominu, theofylinu, dimethylxanthinu, xanthinu a adeninu). Správně usušený zelený čaj obsahuje dále asi z 1/3 suché váhy polyfenoly,z tohoto množství se udává 30 – 42 % katechinů.Jsou to tzv. kondenzované (nehydrolyzovatelné) taniny, deriváty flavan-3-olu, zejména EGCG (epigalokatechingalát) jako nejhojnější katechin(obvykle 50 – 80 %). Další látky zahrnují 4 – 16 % tukových substancí; flavonoidy (kvercetin, kvercitrin, rutin, atd.); aminokyseliny (hlavně ɣ-glutamyletylamid nazývaný L-theanin, derivát kys.glutamové),steroly; vitamin C; vonné a chuťové látky pak theaflavin, thearubigin, theogallin, theaspirone, dihydroactinidiolid, dimethylsulfid, ionony, jasmon, furfurylalkohol, geranial, trans-hexen-2-al, proteiny, triterpenoidy – celkem cca 300 různých látek.

Historie tradice použití: Historické použití lze vystopovat u Číňanů před mnoha tisíci let. Do Japonska zavedl Zen-budhistický mnich Eisai (1141-1215), když se navrátil z Číny r. 1191 a napsal spis „Kissa - jodžo-ki“ (Poznámky k léčebným účinkům čaje).

V období Kamakura šógunátu zavedli pití „Mat-cha“ pulverizovaného zeleného čaje ve formě suspenze v klasickém čajovém obřadu. Tím bylo dosaženo užívání větších dávek katechinů včetně výrazně hořkého EGCG .

Použití: Povzbuzující účinky na centrální nervový systém a duševní výkonnost díky obsahu výše popsaných purinových alkalioidů.

Bylo prokázáno, že z přítomných polyfenolů má největší antioxidační účinek EGCG (epigalokatechingalát), který překonává vitamíny C a E i karoteny. Na jeho obsahu byl postaven protimikrobiální účinek se zajímavou minimální inhibiční koncentrací proti řadě patogenních mikrobů a jsou uváděny významné biologické účinky jako inhibice tyrosinkinázy, inhibice dihydrofolátreduktázy, blokáda exprese IL-8(zánět), inhibice ornitindekarboxylázy, inhibice COX-2, inhibice topoisomerázy I.

Tyto vlivy na enzymy těla a cytokiny (tkáňové působky) jsou podkladem antiangiogenního účinku (blokáda nadměrné tvorby cév), antimikrobiláního účinku, omezování poškození DNA, protizánětlivého účinku, antiatherogenního účinku (snižování kornatění/kardiovaskulárního rizika) a obecná podpora štíhlé linie (snižování tělesné hmotnosti/ BMI a tuku v těle).

Dávkování a příprava výluhu:

Vnitřně: v závislosti na kvalitě zeleného čaje se též mění doporučovaný poměr sušených čajových lístků a vody (obvykle 0,75 – 1,5 g zeleného čaje na 100 ml vody), teplota vody (60 - 100°C, obvykle před bodem varu), doba vyluhování  (30 sek. – 3 min.) a v některých kulturách možnost opakovaného vyluhování (kdy se např. doporučuje vylít první nálev a konzumovat teprve druhý výluh).

Extrakty (výtažky, výluhy):

K získávání tekutých extraktů se používá voda v kombinaci s ethanolem, přičemž získaný extrakt se dále zahušťuje na obsah sušiny 20 – 25 % (obsah katechinů je cca 20% w/w).

Suché extrakty vznikají z výše uvedených tekutých dalším zahuštěním na 40– 50% sušinu (obsah katechinů je zde nad 25% w/w). Poté se sprejově suší a s použitím pomocných látek se dosahuje obsahu vody pouze 5% w/w.

Další purifikační postupy, např. pomocí jiných rozpouštědel a sloupcové chromatografie nebo membránové separace jsou používány k větší koncentraci čajových katechinů, která může být až 90-93% EGCG, přičemž kofein a theofylin bývá prakticky odstraněn.

Zajímavou látkou z frakce aminokyselin je L-theanin, který může dosáhnout až 2% hmnotnosti zeleného čaje a izoluje se rovněž v koncentrovaných suchých extraktech.

Z výše uvedených důvodů existuje velká variabilita různých extraktů zeleného čaje na trhu v závislosti na očekávané antioxidační kapacitě, povzbuzujících účincích, či naopak relaxačních účincích na organismus.

Dávkování extraktů:

K podpoře redukce váhy a metabolismu tuků je dnenní dávka ekvivalentní minimu 150 mg kofeinu, 115 - 270 mg EGCG, a 375 mg ostatních katechinů. Pro zdravé stárnutí se pohybuje denní dávka v ekvivalentu  1 - 3 šálků standardního čaje, která by měla poskytovat 360 - 1080 mg hmotnosti obsahových látek čaje a pro podporu přirozeného spánku a relaxace jsou uváděny denní dávky ekvivalentní 45 - 200 mg L-theaninu.

Při denních dávkách 2 tobolek 2 x denně s obsahem extraktu zeleného čaje s 5 - 10 % kofeinu a propočteným obsahem 375 mg EGCG byly při redukci váhy ve Francii pozorovány jisté případy hepatotoxicity v relativně nízkém výskytu 1 případ na 100 000 případů užívání a z tohoto důvodů se doporučuje takové vysoké dávky užívat pouze s potravou, tj. během či po jídle a vysadit při jaterních chorobách.

U citlivých jedinců mohou vysoké dávky EGCG přispívat k častějšímu výskytu průjmů.

Podle zkušeností by dávka kofeinu neměla u těhotných překračovat 300 mg/denně (5 šálků zeleného čaje v průběhu celého dne) .

Uchovávání: Při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, v temnu a suchu vydrží dobře sušený list nejméně rok, sušené extrakty pak nejméně 2 roky.