Kadidlovník pilovitý

Kadidlovník pilovitý
Kadidlovník pilovitý

Latinský název: Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.
/syn. Boswellia balsamifera Spreng./

Čeleď: Burseraceae (březulovité)  

Pozn. používají se též další druhy rodu Boswellia , jako např. Boswellia carterii Birdw., B. frereana Birdw., B. bhau-dajiana Birdw., (syn. B. sacra Flueck.) aj.
 
Cizí názvy: Frankincense (GB), Weihrauch (D), Incenso (I) Encens (F),  Incienso (E), Ládan (RUS).

Lidové názvy: alibanum, arabské zlato, bosvelie, březule balsámová, kadidlo, poklad země Punt

Používaná část rostliny: klejopryskyřice (kadidlo)
(Gummiresina olibanum)

Doba sklizně: suchomilné keře dávají z poraněných (naříznutých) míst kmenové kůry vytékající klejopryskyřici (kadidlo) prakticky po celý rok.

Sušení: mléčnatá klejopryskyřice s větším podílem gumy zaschne přirozeným teplem na kmeni keře. 

Oblasti sběru a pěstování: Tropická Afrika a Přední Indie, domácí v oblasti Rudého moře, hlavními poducenty jsou Somálsko, Etiopie, země jihu Arabského poloostrova a Indie.

Obsahové látky:
Obsahuje podle kvality 3–10 % silice; 60–70 % pryskyřice s významným podílem kyseliny β-boswelové (pentacyklická triterpenová kyselina oleanenového typu) a jejích derivátů jako např. 3-acetyl-β-boswelové kyseliny, acetyl-11-keto-β-boswelové kyseliny (AKBA) apod., celkem 25 % počítáno jako β-boswelová kyselina.  Dále 20 % gumovitých látek s galaktozou, arabinozou a 4-O-methylglukuronovou kyselinou; 5–8 % bassorinu a hořčiny – vše se určitým způsobem mění v závislosti na provenienci pryskyřice.
Silice je složená hlavně z terpenických uhlovodíků (zejména α- pinenu, dipentenu, limonenu,              α-thujenu, α-felandrenu, p-cymenu, myrcenu a terpinenu; malé množství vonných složek jako (farnesol, borneol, karvon, trans-pinocarveol, terpinen-4-ol, menthadien-7-ol, verbenon, trans-verbenol, bornyl acetát, terpinyl acetát, ethyl laurát, atd.).

Historie tradice použití:

Olibanum (lépe známé jako kadidlo) bylo používáno jako vonné nakuřovadlo ve staré Indii, Číně, Egyptě a odtud je převzala do svých obřadů i katolická církev – kostelní vůně dodává atmosféru, proto se tradičně používá se též v tzv.“františkách“ na vánoční svátky a bylo složkou i populární Purpury.
Také bylo součástí balsamovací směsi starých Egypťanů, vzhledem ke svým konzervačním vlastnostem.

Použití:
Vnitřně: Pryskyřice prokazuje řadu biologických účinků, boswelové kyseliny ve směsi s dalšími obsahovými látkami mohou zastavit produkci prozánětlivých látek nazývaných leukotrieny cestou blokace enzymu 5-lipooxigenázy při endogenní syntéze kyseliny arachidonové. Nežádoucí leukotrieny také ovliňují aktivitu bílých krvinek, které se zúčastňují zánětlivých procesů v kloubech a také ve střevním traktu (IBD), přičemž účinek komplexu obsahových látek kadidlovnínku je odlišný od kortikoidů a nesteroidních antirevmatik, které snižují syntézu prostaglandinů a tzv.cyklooxygenázovou aktvitu v procesu zánětu a vzniku bolesti.
Symptomatická úleva při osteoartritidě a zánětlivé chorobě střeva (IBD) je hlavním přínosem užívání extraktů z této klejopryskyřice, která se často značuje v literatuře jako indické olibanum (Olibanum indicum).

Dávkování :
Vnitřně: Prakticky pouze suché extrakty (výtažky, výluhy, izoláty), které jsou vždy koncentrovaným ethanolem, např. suchý extrakt 95% (obj.) ethanolem (poměr DER 4-6:1).
Dávkování těchto extraktů je v rozsahu 250-1200 mg denně, rozděleno do 3 dávek v případě osteoartritidy.

Pro úlevu v případě dráždivých zánětlivých onemocnění střev (IBD) se dávkuje 900-3600 mg suchého alkoholického extraktu denně, podle závažnosti příznaků, vždy také rozděleno do 3 dávek. Dokumentovaná doba použití je v obou případech obvykle 6- 8 týdnů a bez zdravotnického dohledu by nemělo být používáno déle než 6 měsíců.

V potravinářství se požívá pouze silice, pro alkoholické i nealkoholické nápoje, mražené mléčné výrobky, cukrovinky, pečivo, želírující přípravky a pudinky a také maso a masné výbrobky. Zde je nejvyšší dávkování 0,001 % (11,2 ppm) právě v masném průmyslu.

Těhotenství a kojení:
V souladu s obecnou praxí předběžné opatrnosti by nemělo být vhodné pro těhotné a kojící ženy, pokud lékař přímo nezváží použití pod lékařským dohledem.

Uchovávání:
Při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, v temnu a suchu vydrží klejopryskyřice nejméně 2 roky, sušené extrakty pak nejméně 3 roky.