Abulie

Abulie je někdy vysvětlována dvojitě – jako choroba a jako příznak. Jedná se o stav, kdy člověk ztratí vůli k činnostem, stane se zcela pasivním, nemá zájem o okolí a není schopen rozhodovat.

Tento stav může být příznakem při jiných nemocech:

-          mozková mrtvice, 

-          poranění mozku,

-          Parkinsonova nemoc,

-          Huntingtonova chorea,

-          Alzheimerova choroba,

-          Pickova nemoc,

-          psychiatrické onemocnění.

V případě psychiatrického onemocnění tento stav doprovází deprese nebo pasivní formy schizofrenie.

Pro správnou diagnózu je důležité neurologické i psychiatrické vyšetření. Pokud se podaří odhalit příčinu abulie, po jejím odstranění tato apatičnost vymizí.  

Loading...

Nemoci