Vzteklina

Vzteklina je akutní virové onemocnění a v současné době stále neléčitelné. Způsobuje akutní encefalitidu, tedy zánět mozkové tkáně. Virus vztekliny se přenáší slinami infikovaného zvířete (pokousáním, olízáním). Zdrojem nákazy jsou nejčastěji psi, opice a netopýři. Na celém světě zemře každý rok asi padesát pět tisíc lidí na její následky, většina obětí je z oblasti venkovské Afriky a Asie, kde je menší proočkování domácích zvířat a zároveň špatná dostupnost k očkování nakažených.

Příznaky nemoci se projeví převážně 1-3 měsíce po nakažení, mohou se ale projevit v rozmezí 1 týdne až 1 roku. Příznaky jsou podobné běžné chřipce.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

  1. Bolest hlavy
  2. Zvýšená únavnost
  3. Zvýšená teplota
  4. Nechuť k jídlu
  5. Nevolnost či bolesti svalů
  6. Může být přítomno brnění či škubání v oblasti rány, místa vstupu

Nemoc se může rozvinout do dvou forem, rychlejší průběh se smrtí během několika dní, druhá forma je paralytická, probíhá pomaleji a déle, smrt nastává ochrnutím svalů a nervového systému.

Rozvinutá vzteklina s projevujícími se příznaky je prakticky neléčitelná. Je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc hned po kousnutí či škrábnutí neznámým zvířetem. Pokud je podezření na vzteklinu, první dávka očkování se podává do deltového svalu co nejdříve po nakažení, další dávky následují třetí, sedmý a čtrnáctý den. Pokud očkování uspěje, imunizovaný organismus zlikviduje infekci dříve, než pronikne do mozku. Šance na zabránění propuknutí choroby klesají s rostoucí prodlevou mezi pokousáním a první injekcí. Preventivní očkování proti vzteklině se doporučuje všem cestovatelům, kteří plánují pobyt v zemích, kde vzteklina představuje stále velké nebezpečí, tj. Afrika, Asie, východní Evropa, Latinská Amerika apod.

Celosvětovou prevencí by mělo být plošné očkování především psů a jiných domácích zvířat, ale i divoce žijících zvířat jako jsou lišky u nás či mývalové v USA. Ve vyspělých zemích je již očkování zavedeno, nicméně v méně rozvinutých zemích, kde na něj často stále nejsou odpovídající prostředky, zůstává vzteklina stále závažným problémem. 

 

Loading...

Nemoci