Touretteův syndrom

Touretteův syndrom je neuropsychické onemocnění, které je vrozené. Objevuje se většinou již v dětství a jeho projevem jsou zvukové a pohybové tiky, mohou se však vyskytovat i další poruchy chování – například hyperaktivita.

Tiky jsou náhlé a bezúčelné zvuky nebo pohyby, které se pravidelně opakují. V klidovém režimu se neobjevují tolik, ale přibývá jich se zvýšeným napětím a stresem. Tiky nejsou zlozvyky, nemocný není schopen své jednání ovládnout a tikem uvolňuje vnitřní napětí a nutkání.

Tiky dělíme na pohybové, což může být například mrkání, trhání hlavou nebo končetinami, a dále pak na zvukové, které se mohou projevovat jako vykřikování slov či vulgarismů, kašlání nebo třeba pískání.

Touretteův syndrom je nemoc, kterou nelze zcela vyléčit. Je tedy nutné pracovat s příznaky – s tiky a případně s přidruženými poruchami. Velmi důležitá je včasná diagnóza, jež může nemocnému i jeho okolí pomoci pochopit podstatu nemoci, a usnadňuje tak další postup ke kýženému léčebnému efektu. Nemocní by se měli vyvarovat nadměrného stresu. Prospívá jim přitom rozvoj různých aktivit, v důsledku čehož se mohou projevy nemoci snižovat. Důležitou roli hraje také psychoterapie a psychologické poradenství. Poslední možností je tlumení léčby farmakologicky, nicméně nejedná se o příliš doporučovanou variantu.

Loading...

Nemoci