Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom patří do skupiny vývojových poruch, které svou povahou ovlivňují veškeré systémy člověka. Zasahuje do pohybového ústrojí i do řečové, emotivní nebo poznávací soustavy pacienta, a negativně tak ovlivňuje jeho zařazení a fungování ve společnosti. Jedná se o druh autismu.

Příčina tohoto onemocnění není přesně známa, předpokládá se silná role genetiky a hormonální nerovnováha – špatně se tvořící endorfiny, zvýšená hladina serotoninu apod.

Aspergerovu syndromu se nedá předcházet. Má mnoho společných znaků s autismem a často bývá chybně diagnostikován, neboť pacienti netrpí řečovými poruchami jako v případě autismu.

Nemocným chybí abstraktní myšlení. Jejich inteligence je průměrná až nadprůměrná, jsou společenští a často mohou působit „neohrabaným“ dojmem – postrádají pohybovou obratnost.

Mezi časté příznaky patří:

-       vyžívání se v rutinách,

-       puntičkářství,

-       výbuchy vzteku, agresivita,

-       nadprůměrná inteligence.

Léčba není možná, je však dobré zaměřit se na speciální pedagogickou výchovu a spolupracovat s odborníky z oblasti psychiatrie. Pro co nejvíce normální život je nutné s onemocněním pracovat.

Loading...

Nemoci