Fibrilace síní

Fibrilace síní patří mezi nejčastější poruchy postihující srdce a jeho rytmus. Spočívá v nepravidelném tepu, který se může pohybovat kolem 100 tepů za minutu – přičemž v případě zdravého člověka je rytmus přibližně 60 až 80 stahů za minutu.

Pokud k fibrilaci síní dochází, znamená to, že srdeční síně nejsou schopny se stáhnout a vypudit krev do komor. U zdravého člověka to nemusí být problém, komplikace se ale můžou objevit u starších či nemocných lidí.

Příznaky fibrilace síní jsou například:

-          nepravidelný pulz,

-          bušení srdce,

-          dušnost,

-          únava,

-          mdloby.

S fibrilací síní se potýká asi 5 % populace.

V některých případech fibrilace síní sama odezní, někdy je nutný lékařský zákrok. V některých případech však fibrilace nezmizí ani po lékařském výkonu.

Jako prevenci je nutné zmínit zdravý životní styl v podobě dostatečného pohybu a příjmu vitaminů. Pomáhá též vyvarovat se stresových situací.   

Loading...

Nemoci