Intoxikace

Intoxikace neboli otrava je akutní stav provázený nepříjemnými účinky, které se objevují náhle nebo se v krátkém čase postupně rozvíjejí. Mohou zanechat trvalé zdravotní následky a ohrozit život.

Působení jedu začíná jeho vstupem do těla, což se děje prostřednictvím:

-          Trávicího ústrojí (snědení či vypití jedovaté látky)

-          Inhalace (dýchání jedovatých plynů, kouření drog)

-          Nitrožilní aplikace (u drogově závislých nebo v případě chyby v podání léků)

-          Kůže

Lidské tělo je schopno některé jedy z těla odstranit, k čemuž mu slouží zejména játra a ledviny. Jed se tedy může z těla zcela vyloučit, aniž by zanechal trvalé následky, stejně tak však může vyvolat nenapravitelné poškození právě těchto orgánů vedoucí až k jejich ztrátě.

Mezi příznaky otravy patří:

-          Zvracení

-          Bolesti břicha

-          Průjem

-          Poruchy srdečního rytmu

-          Zpomalení/zrychlení dechové aktivity

-          Poruchy vědomí

-          Poruchy psychiky

Léčba je často započata záchrannou službou podle příznaků, které pacient projevuje. Po transportu do nemocnice je cílem lékařů zabránit dalšímu vstřebávání látky z trávicí soustavy do krve, vstoupila-li do organismu požitím. To lze zajistit např.:

-          Podpořením zvracení

-          Výplachem žaludku

-          Výplachem střeva

-          Klystýrem

-          Aplikací velkého množství živočišného uhlí

V případě, že je pacient v bezvědomí, musejí být dýchací cesty nejprve zajištěny intubací, teprve poté se do žaludku zavádí sonda, kterou je prováděn výplach.

Dalším prvkem léčby je podání tzv. antidota, což je protijed, který působí proti účinkům toxické látky. Předtím však samozřejmě musí být jed přesně určen. V některých případech je také nutné pokusit se eliminovat jed kolující v krvi, k čemuž se užívá např. forsírovaná diuréza, kdy je pacientovi nitrožilně podáno velké množství tekutin, které je poté pomocí léčiv zvyšujících tvorbu moči cestou močového traktu vypuzeno, čímž se spolu s močí odstraní i velký podíl jedu. V jiných případech může být k odstranění jedu z krve použito náročné hemodialýzy, která jed z krve vymývá v mimotělním krevním oběhu.

Mezi nejčastější typy otrav patří:

1.       Otrava rostlinami

Projevuje se bolestmi břicha, průjmy a zvracením. Při dostupnosti lékařské péče bývá snadno zvládnutelná. První pomoc zahrnuje vyvolání zvracení a podání velkého množství živočišného uhlí. Uschováme vzorek rostliny a pacienta urychleně transportujeme do nemocnice, popřípadě přivoláme záchrannou službu.

2.       Otrava muchomůrkou zelenou

Projevuje se stejně jako otrava rostlinami zvracením, průjmem a bolestmi břicha, s tím rozdílem, že až za 8 hodin od požití nebo i déle. Jedy obsažené v muchomůrce působí odúmrť buněk jater a ledvin a tato otrava je smrtelná ve čtyřech z pěti případů. Okamžitě vyvoláváme vracení a podáváme co největší možné množství živočišného uhlí. Opět je nutné zajistit vzorek pro mykologické vyšetření.

3.       Otrava alkoholem

Její progrese s přibývajícím množstvím etanolu v krvi se dá charakterizovat čtyřmi stadii.

-          První stadium – odstranění zábran v komunikaci, dobrá nálada, pozdní reakce na náhlé podněty

-          Druhé stadium – problémy při chůzi, slábnutí orientace v prostoru, snížení kvality vnímání

-          Třetí stadium – úpadek všech funkcí nervového systému, stav bezvědomí, neartikulovaná řeč

-          Čtvrté stadium – hrozba zástavy dechu a srdeční činnosti

Smrtelná hladina etanolu je dána tělesnou konstitucí a enzymatickou výbavou. První pomoc se zaměřuje především na zachování průchodnosti dýchacích cest a kontrolu životních funkcí. Při poruchách dýchání či úporném zvracení je nutné přivolat záchrannou službu.

4.       Otrava oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním paliv v motorech, kamnech a průtokových ohřívačích vody. Je bezbarvý a bez zápachu. Postižená osoba pocítí malátnost krátce před upadnutím do bezvědomí. Kromě toho mezi příznaky patří jasně červená kůže a pravděpodobné jsou i poruchy dýchání a oběhu. Při včasném nálezu postiženého a dostupnosti odborné pomoci je možné plné uzdravení.

 

 

 

Loading...

Nemoci