Malárie

Malárie je záchvatovité onemocnění, které může vážně ohrožovat život člověka a končit smrtí. Ročně malárií onemocní až 300 miliónů lidí nejčastěji z chudých zemí (není dostatek léčiv ani látek na prevenci malárie) – ročně umírá jeden milión pacientů. Malárie je jednou z pěti nejčastějších úmrtí dětí a novorozenců na světě.

Jedná se onemocnění, které se vyskytuje hlavně v tropech a subtropech, ale jeho výskyt zasahuje i do mírného pásma. Mezi státy s nejvyšším rizikem nakažení patří: Kambodža, Keňa, Tanzánie, Uganda, Libérie, Nigérie, Ghana, Kamerun, Malawi, Pobřeží Slonoviny, Sierra Leone, Guinea a Myanmar. V mírném pásmu jsou převážně ojedinělé případy, kdy onemocnění rozšíří nakažený jedinec z malarického pásma nebo se vyskytuje kolem velkých letišť, kdy je parazit dovezen v letadle.

Příznaky malárie

1.    Zimnice.
2.    Horečka.
3.    Třesavka.
4.    Rozpad červených krvinek.
5.    Bolest hlavy.
6.    Světloplachost.
7.    Bolest svalů.
8.    Pocit na zvracení.
9.    Zvracení.

Malárie je onemocnění způsobené mikroskopickým parazitem patřícím mezi krvinkovky (Haemosporina), plasmodium, který je velký řádově několik mikrometrů (mm). Tento parazit prochází složitým vývojovým cyklem. Svůj vývoj dokončuje v těle samic komára Anopheles. Člověk mu slouží jako mezihostitel a nakazí se při sání samičky komára Anopheles, kdy se přenesou infekční stadia (sporozoity) obsažené ve slinných žlázách komára do krevního oběhu člověka. Přenos je možný i transfuzí.

Malárii můžeme rozdělit do tří skupin dle druhu parazita: tropická malárie (Plasmodium falciparum), malárie třídenní (Plasmodium vivax nebo Plasmodium ovale) a malárie čtyřdenní, dříve nazývaná čtvrtodenní zimnice (Plasmodium malariae).

Nejvážnější je onemocnění tropickou malárií. Závažná je kvůli tomu, že červené krvinky mají tendenci se přilepovat (adheze) ke stěně cév a postupně poškozovat tímto mechanismem vnitřní orgány. Tím dochází k ucpání (obstrukce) cévy s těžkými následky pro jimi zásobované orgány (hlavně mozek a ledviny).

Léčba malárie

Důležité je okamžité nasazení léčby již při prvních příznacích a podezření na onemocnění malárií, i když mikroskopické onemocnění by bylo ještě negativní. Infekce způsobené parazitem malárie jsou život ohrožující a v každém případě je nutná hospitalizace v nemocnici. V současné době probíhá výzkum očkování, v některých zemích se již očkuje.

Důležitou roli hraje prevence, která spočívá ve správném oblékání a obutí hlavně při soumraku, kdy komáři vylétají ze svých úkrytů. Proto je doporučeno se za soumraku nevyskytovat venku. V tropických oblastech bychom měli používat na noc ochranné sítě nad postel (moskytiéry).

Dnes se využívá tzv. profylaxe – forma „očkování“. Již před pobytem v oblasti s výskytem malárie se užívají léky, které se berou i při pobytu a ještě několik týdnů po skončení pobytu. Je důležité tyto léky brát v přesnou hodinu každý den, aby nepozbyly účinku. S touto nemocí není radno si zahrávat, proto pokud máte podezření, že můžete mít malárii (pobyt v tropech, možnost nakažení od infikované osoby atd.) vyhledejte co nejdříve lékaře.

Loading...

Nemoci