Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Nemoci > Creutzfeldt–Jakobova choroba

Creutzfeldt–Jakobova choroba

Creutzfeldt–Jakobova choroba je velmi vzácná neurodegenerativní nemoc postihující mozek, která je však kvůli své závažnosti zároveň nemocí velmi obávanou. Přenáší se bílkovinou a v momentě, kdy se dostane do mozku, se začne chovat jako virus.

V mozku pak působí jako nějaký požírač buněk, které se přeplňují a praskají, čímž se mozek mění v nepoužitelný orgán. Rozpadá se osobnost člověka a dochází k nástupu demence spolu s omezením pohyblivosti.

Demence je často prvním příznakem této nemoci, který se nicméně projevuje až po několika měsících. Mezi ostatní příznaky může patřit například:

-       zamlžené/dvojité vidění,

-       poruchy paměti,

-       problémy s rovnováhou a koordinací,

-       mravenčení a další.

Léčba momentálně není možná a nemoc tak vede k úmrtí pacienta do několika měsíců.

Jelikož přenos této nemoci je velmi specifický, jako nejúčinnější prevence se jeví dostatečná hygiena a sterilizace nástrojů ve zdravotnických zařízeních, aby nedošlo ke kontaminaci od nemocného pacienta během transplantace nebo operace.

Loading...

Nemoci