Pro zdravé žití > Nemoci a zajímavé články > Nemoci > Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění postihující tepny dolních končetin. Tepny se v důsledku nemoci postupně uzavírají, až se mohou zavřít docela a tím je znemožněn průchod krve, a tedy i kyslíku a dalších živin.

Mezi nejčastější příčiny onemocnění patří ateroskleróza neboli kornatění tepen – tepny se zužují kvůli ukládání tuku v tepenných stěnách.

Objevují se různé projevy podle fáze onemocnění a také podle místa zúžení tepny, například:

-          studené končetiny,

-          křeče,

-          bolesti končetin,

-          záškuby končetin,

-          pomalý růst nebo ztráta ochlupení a další.

V krajním případě je nemocný ohrožen gangrénou, kdy mu začne postupně odumírat tkáň – řešením pak může být už jen amputace. Do této fáze dojde onemocnění spíše vzácně.

Mezi rizikové faktory patří nezdravý životní styl (nedostatek pohybu, obezita…) a hlavně pak kouření.

Léčba může být chirurgická i farmakologická, také je důležité zaměřit se na zdravý životní styl a procvičování končetin.

Loading...

Nemoci