Demence

Demence je jedna z vážných psychických nemocí. Mezi její nejčastější příčiny patří Alzheimerova choroba a rozvíjí se v průběhu života po ukončení vývoje kognitivních funkcí (například paměť či intelekt), nejedná se o vrozené onemocnění. Rizikovými faktory může být například alkoholismus, nevhodná životospráva, stres nebo jiná onemocnění, jako třeba mozkový nádor. Nejčastěji postihuje osoby starší 60 let.

Základní rozdělení demence je dle věku (ten je také klíčovým rizikovým faktorem), ve kterém se poprvé objevily její příznaky. Demence pak může být rozlišována jako presenilní a stařecká/senilní. Další způsob rozlišování typů demence je v souvislosti s příčinami:

-       neurodegenerativní onemocnění (například již zmiňovaná Alzheimerova choroba);

-       symptomatické demence (za jejich vznikem může stát infarkt nebo například úraz);

-       na podkladě infekcí (kvůli syfilidě, AIDS…);

-       v důsledku otravy (alkoholem, drogami apod.).

Mezi příznaky patří:

-       problémy s pamětí, zapomětlivost – většinou první příznak, který se u nemocného objeví;

-       ztráta schopnosti rozpoznávání lidí nebo věcí;

-       dezorientovanost;

-       ztráta schopnosti logicky uvažovat;

-       nepřiměřené emoční reakce;

-       deprese;

-       agresivita;

-       změna osobnosti

a další. Někdy se mohou objevit i příznaky psychózy (neschopnost jednat podle okolností, nemocný má problém se vztahem ke skutečnosti – například paranoia nebo halucinace).

Vzhledem k povaze onemocnění nelze stanovit vhodná preventivní opatření. Léčba je dlouhodobou záležitostí a vyžaduje komplexní přístup, podávají se léky a je nutná péče o pacienta (například podpora ze strany rodiny).

Loading...

Nemoci