Lymfedém

Lymfedém (klinická manifestace mízního otoku) je onemocnění, které se projevuje otokem. Jedná se o dlouhodobé onemocnění, které vzniká v důsledku špatného fungování lymfatického (mízního) systému. Otok vzniká v případě, že nadbytek tekutiny ve tkáni lymfatického systému správně neodtéká, tekutina se zde hromadí a postižené místo natéká.

Včasná léčba předchází vážným projevům onemocnění v podobě těžké deformace končetin nebo různých kožních komplikací. V nejzávažnějších případech může dojít až ke vzniku zhoubného lymfangiosarkomu.

Lymfedém můžeme rozlišovat:

-       primární – tento druh nemoci je vrozený, může mít dědičnou i nedědičnou formu, na vině je špatně vyvinutý lymfatický systém, příčina jeho propuknutí je neznámá, vyskytuje se na končetinách, a to hlavně na nohách (může i asymetricky, tedy pouze na jedné končetině), mezi rizikové faktory patří postižení lymfedémem v rodině (dědičnost), není možná prevence;

-       sekundární – vzniká v důsledku poranění lymfatického systému, je většinou benigní (nezhoubný), výjimečně může být maligní (zhoubný), mezi rizikové faktory patří nádor nebo radiační léčba, případně operace ohrožující lymfatický systém.

Mezi počáteční příznaky patří tlak či bolest v postižené končetině. Otok se projevuje až v další fázi. Stadia onemocnění jsou:

1)    latentní fáze – v končetině je cítit neurčitá bolest, tlak;

2)    reverzibilní fáze – občasně dochází k projevu otoku;

3)    ireverzibilní fáze – otok se stává trvalým;

4)    elefantiáza – značné změny ve tvaru končetin doprovázené kožními problémy.

Lymfedém není možné zcela vyléčit, ale je možné zpomalit zvětšování otoku. Léčba je složitá a skládá se z každodenních opatření, jako je dostatek pohybu, hlídání tělesné váhy či vyhýbání se poranění kůže. Dále pomáhají masáže, lymfodrenáž a kompresivní léčba. 

Loading...

Nemoci