Albinismus

Albinismus je dědičné onemocnění. Vyskytuje se poměrně vzácně a je způsoben nedostatkem či poruchou tvorby (nebo k ní nedochází vůbec) barviva – melaninu. Ten je zodpovědný za zabarvení kůže, vlasů, chlupů, ale i očí. Aby se nemoc u jedince projevila, musí být poškozen gen zajišťující výrobu melaninu na obou chromozomech – jak od matky, tak od otce.

Rizikový faktor pro toto onemocnění je tedy právě výše zmíněný gen a jeho poškození.

Konkrétní příčinou je pak chybějící enzym tyrozináza, který tvoří melanin. Absence tohoto enzymu je vrozená a to, že v těle jedince s albinismem nedochází k jeho tvorbě, způsobuje charakteristickou bezbarvou kůži a červené oči (toto zbarvení dodává duhovce krev, která prosvítá skrze kapiláry). Chybějící pigment v očích má za následky problémy s viděním, zvířecí jedinci s tímto onemocnění tak představují snadnou kořist pro predátory.

U lidí je typickým projevem albinismu velmi světlá, téměř až bílá kůže, stejně jako vlasy a ochlupení. Někdy může mít albín také nebarevnou duhovku (působí narůžovělým dojmem).

Celkově se albinismus vyskytuje ve třech formách:

1)    Generalizovaný – jedinec je postižen po celém těle, nemoc se projevuje jak na kůži, tak vlasech a očích

2)    Okulární – onemocněním jsou zasaženy pouze oči, zbylé části těla jsou normálně barevné

3)    Parciální – v takovém případě se albinismus projevuje jen na určitých místech (ať už ve vlasech, nebo na kůži) kromě očí (ty nejsou tímto druhem nijak zasaženy); k tomuto projevu stačí pouze jeden poškozený chromozom

Vzhledem k tomu, že se jedná o dědičné onemocnění, neexistuje žádná prevence, postižení by se však měli vyhýbat přímému slunci a používat pomůcky na ochranu před ním – jako například sluneční brýle.

Loading...

Nemoci