Klaustrofobie

Klaustrofobie je psychické onemocnění, které se vyznačuje neúměrným a nepřiměřeným strachem z uzavřených nebo jinak prostorově omezených prostor. Lidé trpící klaustrofobií pociťují intenzivní úzkost a paniku v situacích, jako je například pobyt v uzavřených místnostech, výtazích, tunelech nebo třeba v mezipatrech. V některých případech může klaustrofobik pociťovat stres dokonce i ve velkém davu lidí.

Mezi symptomy klaustrofobie patří:

-          zvýšený tep,

-          pocení,

-          dušnost,

-          závratě,

-          nevolnost,

-          pocit ztráty kontroly nebo uvěznění.

Příčiny klaustrofobie mohou být různé. Některé osoby mohou mít genetickou predispozici k úzkosti, zatímco jiní lidé mohou mít negativní zážitek z minulosti spojený s uzavřenými prostory. Klaustrofobie se také může kombinovat s dalšími úzkostnými poruchami nebo s duševními onemocněními.

Léčba klaustrofobie obvykle zahrnuje psychoterapii, a to zejména kognitivně-behaviorální terapii. Ta pomáhá jedinci překonávat strach a získat kontrolu nad svými myšlenkami a reakcemi. Někdy se k léčbě příznaků klaustrofobie také používají antidepresiva nebo protiúzkostná léčiva.

Je důležité si uvědomit, že klaustrofobie je opravdovou poruchou a jedinci trpící touto fobií potřebují empatickou a podpůrnou reakci od svého okolí. Zkuste je proto přijímat, respektovat jejich strachy a poskytnout jim podporu a pomoc při jejich snaze klaustrofobii překonat.

Loading...

Nemoci