Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie je postižení funkce a struktury periferních nervů, projevující se bolestí, sníženou citlivostí až problémy s trávicím a močovým ústrojím, cévami a srdcem. Mohou být poškozeny, jak nervy motorické, tak i senzitivní. Jde o nejčastější komplikaci nemocných cukrovkou. Postihuje přibližně 50 % diabetiků.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

1.     Oslabené vnímání bolesti.

2.     Oslabené vnímání tepla a chladu.

3.     Porucha srdeční frekvence a krevního tlaku.

4.     Brnění, pálení, píchání, které začíná u palců a šíří se nahoru.

5.     Porucha funkce trávicího systému.

6.     Obtíže s udržením rovnováhy.

7.     Porucha erekce a vyprazdňování močového měchýře.

Vznik diabetické neuropatie je podmíněn základním onemocněním - cukrovkou. Příčinou může být dlouhodobě zvýšená koncentrace glukózy v krvi, jež vede k narušení a poškození funkce nervových buněk a vláken tvořících nerv. K onemocnění přispívají i jiné faktory, například genetické faktory, kdy jsou někteří jedinci více citliví k poškození nervů. K nemoci také přispívá zvýšená konzumace alkoholu a cigaret, věk, pohlaví, zvýšený cholesterol nebo vysoký krevní tlak. Největším rizikem vzniku onemocnění může být nepravidelné kontrolování cukru.

Základem a prevencí je udržování stabilní a přijatelné hladiny glukózy v krvi. Kontroly by se měly provádět pravidelně. Díky této kontrole se nemoc nemusí rozvíjet do těžších stadií a může napravit již přítomné příznaky. Užívají se perorální antidiabetika, pokud nestačí tak se podává injekčně inzulin. Na bolest pomáhají antiepileptika nebo antidepresiva.

Důležitá je také strava obsahující hodně zeleniny, ovoce nebo celozrnných potraviny. Účinné je také podávání látek podporujících regeneraci a výživu nervů. Hlavně kyseliny alfa lipoové či linoleové. Doporučuje se podávání vitamínů B a E.

Loading...

Nemoci