Ileus

Ileus neboli neprůchodnost střev je velmi nebezpečný, život ohrožující stav. Může postihnout tenké i tlusté střevo. Při tomto onemocnění je nutné ihned vyhledat lékařskou pomoc, jinak může skončit smrtí postiženého.

Podle příčiny je možné ileus rozdělit do čtyř kategorií:

-       mechanický ileus (způsobený překážkou ve střevu),

-       paralytický ileus (způsobený ochrnutím svaloviny střevní stěny),

-       smíšený ileus (způsobený kombinací předchozích),

-       cévní ileus (způsobený krevní sraženinou).

Projevy se liší podle výše uvedených typů nemoci, ale mezi ty obecné a nejčastější patří:

-       záchvatovité bolesti břicha,

-       zástava odchodu plynů,

-       zástava stolice,

-       zvracení,

-       nafouklé břicho.

Dalším stadiem může být ileózní nemoc, která postihuje celé tělo a má za následek selhání životně důležitých orgánů. Je tedy nutné příznaky nepodcenit, neboť následky mohou být fatální.

Léčba spočívá v chirurgickém zákroku, kdy se operativně odstraní překážka způsobující střevní neprůchodnost.  

Loading...

Nemoci