Žloutenka

Je vhodné upozornit, že žloutenka není zcela vždy správně používaný název. Žloutenka neboli ikterus je výraz pro žlutavě zbarvenou kůži, sliznice a oční skléry, což je způsobeno vysokou koncentrací bilirubinu v krvi a i když hepatitidu často provází, může se vyskytovat i u jiných onemocnění, např. u neprůchodnosti žlučových cest.

Kdežto virová hepatitida je infekční zánět jater, kdy jsou játra napadena virem hepatitid A, B, C, D, E, F nebo G. Jednotlivé viry způsobují vážná onemocnění jater. Typy D – G se v naší oblasti téměř nevyskytují, vzácně a zejména u člověka, který se virem nakazil v cizině. Naopak typy A – C jsou v České republice poměrně časté, a proto jim bude věnována největší pozornost. Nicméně vzhledem k tomu, že každý typ se přenáší a probíhá různým způsobem, je vhodné se každému věnovat zvlášť. 

Hepatitida typu A

Tento typ hepatitidy se dá považovat za nejčastější a zároveň nejméně závažný, ačkoliv je toto onemocnění velice nakažlivé a nepříjemné. „Nemoc špinavých rukou“, jak je tento typ hepatitidy část nazýván, se přenáší fekálně-orální cestou, tedy zdrojem infekce je část stolice nakaženého člověka a následně vše, co jí bylo kontaminováno. Ač se to nezdá, je velice snadné se jí nakazit, např. kontaminovanou vodou. Inkubační doba se pohybuje okolo 30 dnů. Tento typ hepatitidy dále nepřechází do chronické podoby, tedy po začáteční fázi odezní. Můžeme se přitom setkat se dvěma speciálními druhy:

-Anikterická, která probíhá bez projevení žloutenky.

-Maligní, která je velmi vzácná (šance na výskyt 0,1 %), má velmi rychlý průběh a končí selháním jater, často i smrtí.

Šanci na výskyt hepatitidy tohoto typu zvyšuje nízký hygienický standard a časté cestování do zemí jižní Afriky, Ameriky, Asie nebo východní Evropy. 

Hepatitida typu B

Hepatitida typu B se přenáší krví a tělními tekutinami od infikovaného člověka, zdrojem nákazy se tudíž stává např. nechráněný pohlavní styk, injekční aplikace drog nebo přenos z matky na plod. Inkubační doba tohoto typu je cca 90 dnů. 10 % případů se nepodaří vyléčit a přejdou do chronické podoby (viz níže)

Hepatitida typu C

Tzv. „nemoc narkomanů nebo homosexuálů“ je velice závažné onemocnění, protože v počáteční fázi se nepodaří vyléčit až 70 % nemocných, tudíž přecházejí do chronicity. Inkubační doba je 60 dnů a přenáší se především krví, ale možný je i přenos tělními tekutinami. 

U typu B a C jsou ohroženi především homosexuálové, narkomani, ale i zdravotničtí pracovníci. 

Jaké jsou příznaky hepatitidy?

V počáteční fázi se objevují podobné příznaky u všech tří typů. Mezi první projevy patří:

1.Nechutenství

2.Bolest svalů a kloubů

3.Únava

4.Nevolnost

5.Zažívací obtíže

6.Tlak v pravém podžebří

7.Slabost

8.Zvýšená teplota (ne vždy)

Některé symptomy odpovídají i chřipce, proto může být taky v prvopočátku diagnóza chybná. Nemocný kromě uvedeného může mít světlou stolici a naopak velmi tmavou moč a při plně rozvinutém onemocnění se projevuje tzv. ikterická fáze, což je již na počátku zmíněné žlutavé zbarvení kůže, sliznic a očního bělma. Další průběh opět záleží na konkrétním typu.

Jak probíhá léčba?

Nejprve se testuje krev a moč, aby bylo možné určit typ hepatitid. V případě hepatitidy A je pacient neprodleně hospitalizován na infekčním oddělení a jsou zavedena karanténní opatření. Následuje podpůrná léčba, která spočívá v dietní úpravě a klidovém režimu. V takové jaterní dietě jsou omezeny tuky a naopak zvýšeny bílkoviny a cukry a samozřejmě platí naprostý zákaz alkoholu. Po odstranění viru je pacient propuštěn domů a následujícího půl roku dále dodržuje dietu.

V případě hepatitidy typu B nebo C probíhá léčba stejně, s tím rozdílem, že pacient není na infekčním oddělení. Pokud dojde nemoc až do chronického stádia, je podáván interferon v případě typu B, u typu C může být místo něj podáván lamivudin v kombinaci s ribavirinem. 

Po konzultaci s lékařem je dokonce možno užívat doplňkové preparáty na obnovu a podporu funkce jater. Jedním s účinných pomocníků je např. odvar z ostropestřce mariánského.

Jak se před hepatitidou chránit? 

V dnešní době už je na hepatitidu typu A a B možné nechat se očkovat. Očkování probíhá ve třech dávkách, přičemž druhá následuje měsíc po první, a třetí půl roku po druhé. Bohužel proti typu C očkovací látka doposud není známa.

Důležité je také dodržovat správné hygienické návyky a to hlavně v podobě mytí rukou po toaletě, po příchodu z veku a před každým jídlem. Kromě toho je třeba dbát na dobré tepelné zpracování potravin, a pokud si někdo není jist nezávadností vody (např. v zahraničí), doporučuje se ji převařit. V případě hepatitidy typu B a C je vhodnou prevencí používání prezervativu, ne příliš časté střídání partnerů, neužívání použitých jehel při aplikaci drog (drogy samozřejmě není vhodné užívat vůbec) a při zákroku jako je tetování nebo piercing dobře vybírat salón.

Loading...

Nemoci