Šilhání

Šilhání je odchylka, která zamezuje bezchybnému vidění – jedná se o zrakovou poruchu. Obě osy vidění nejdou při šilhání ke sledovanému objektu, ale rozcházejí se (jsou různoběžné) – při normálním vidění jsou osy rovnoběžné.

Toto onemocnění můžeme dělit na více druhů a podle více kritérií.

Podle příčiny můžeme šilhání dělit na:

-          konkomitující – svaly okolo oka jsou zdravé a plně funkční, k problému dochází při jejich koordinaci v mozku. Tento typ šilhání se objevuje nejčastěji u dětí.

-          inkomitantní – problém je přímo u svalů kolem oka. Inkomitantní šilhání může být vrozené nebo získané.

Další dělení je podle směru šilhání:

-          rozbíhavé – osa oka, které šilhá, směřuje ven

-          sbíhavé – osa šilhajícího oka míří dovnitř (k nosu)

Šilhání může postihnout jak obě oči, tak i pouze jedno.

Největší šance na vyléčení šilhání jsou v předškolním věku dítěte. Léčba může probíhat speciálními skly do brýlí, zakrytím zdravého oka a tím trénováním nemocného oka a v některých případech také chirurgickým zákrokem.

Loading...

Nemoci