Tinnitus

Tinnitus je onemocnění, které zasahuje oblast sluchu. Jedná se o hučení nebo šumění v uších, ke kterému však dochází samovolně, bez podnětu zvenčí. Může se projevovat i jako pískání, zvonění, bzučení nebo třeba syčení. V některých případech tento šelest nemusí působit pacientovi vážné problémy, jindy však může vést dokonce k psychickým nebo fyzickým potížím vedoucím až k invaliditě.

Příčiny nemusí být vždy zcela jednoznačné. Někdy se může jednat o vedlejší projev dlouhodobého čelení hluku nebo naopak vystavení jednorázovému silnému zvukovému přepětí (například hlasitý koncert, ohňostroj apod.). Dalším původcem může být virová infekce, které je tělo vystaveno a jež se projevuje právě na sluchu. Ve vážných případech se může jednat o symptom mozkolebečního zranění nebo dokonce nádoru.

Nežádoucí zvuky může pacient slyšet pouze v jednom uchu nebo v obou uších.

Při léčbě je důležité vyhledat pomoc lékaře a navštívit oddělení ORL. Zde se na základě odborného vyšetření provede diagnostika a zjistí se příčina tinnitu. Poté je možné doporučit vhodnou léčbu. Zároveň je důležité, aby se pacient naučil tuto vadu přijmout, aby jeho psychický stav nevedl k dalšímu zhoršení.

Loading...

Nemoci