Popáleniny

K popáleninám dochází při styku kůže s nepřiměřenými tepelnými podněty a kůže jimi bývá poměrně závažně poškozena. Jako bolest jsou vnímány teploty nad 45°. Závažnost popáleniny je dána především:

-Rozsahem

-Hloubkou

-Příčinnou úrazu

-Věkem pacienta

-Celkovým stavem pacienta

Rozsah se určuje pomocí procentuální části postižené kůže z celkového povrchu kůže. Lékař určuje rozsah orientačně tzv. pravidlem devíti, tj. že každé části těla přiřazuje 9 nebo 18 % tělesného povrchu. Stav ohrožující život, tzv. popáleninový šok, z pravidla hrozí, pokud je popáleno více než 10 % povrchu těla u dětí a více než 15 % povrchu těla u dospělých.

Co se týče příčiny úrazu, můžeme popáleniny rozdělit na:

-Opařeniny

-Popáleniny plamenem

-Popáleniny vzniklé třením či dotykem

-Poleptání

-Radiační změny

-Úrazy elektrickým proudem

Podle charakteru a hloubky popáleniny rozlišujeme popáleniny prvního, druhého a třetího stupně.

1.U popálenin prvního stupně se většinou jedná o lehké opaření. Místo je zarudlé, oteklé a méně bolestivé.

2.Druhý stupeň popálenin se projevuje puchýři. Pokud jsou však správně ošetřeny, hojí se bez jizev během několika týdnů.

3.Popáleniny třetího stupně zasahují do hlubších struktur kůže. Některé části kůže jsou zcela zničené a odumřelé. Kůže má hnědočernou nebo žlutobílou barvu a objevují se na ní příškvary, tj. suché struktury. Jakákoliv regenerace je vyloučena.

Existuje také mnoho komplikací, které můžou při popálení nastat. V důsledku velkých ztrát tekutin může nastat šokový stav. U lidí, kteří se dostávají do kontaktu s nadměrným množstvím sálavého tepla, může dojít k dermatóze, která se projeví zarudnutím kůže. 

U léčby záleží převážně na stavu pacienta a charakteru jeho popáleniny. Ambulantně mohou být ošetřeny pouze malé popáleniny. Účinnou léčbou, kterou může popálený hned zahájit, je chlazení postiženého místo čistou vodou či fyziologickým roztokem po dobu 3 až 4 hodin. Pak je potřeba popáleninu ošetřit antiseptickými prostředky. Na menší popáleniny jsou taktéž ideální různé přípravky s aloe vera či amarantový olej. U těžších popálenin je nutná hospitalizace, podávání analgetik, infúze, apod. 

Loading...

Nemoci