Žíznivka

Žíznivka (diabetes insipidus) patří do skupiny onemocnění, která narušují hospodaření těla s vodou. Jak název napovídá, projevuje se velkou žízní a polyurií neboli větším výdejem moči, který vzniká v důsledku nadměrného příjmu tekutin.

Příčinou této nemoci je absence nebo nedostatečné množství antidiuretického hormonu vazopresinu (ADH).

V důsledku velké žízně a nadměrného vylučování moči dochází k dehydrataci nemocného. Dále se může objevovat nechutenství, zvracení či průjmy. Pacient proto také může trpět úbytkem váhy.

Žíznivka se dá kategorizovat do několika typů:

-       neurogenní – způsobená nedostatečnou sekrecí hormonu ADH

-       nefrogenní – způsobená sníženou vnímavostí ledvin vůči ADH

-       dispogenní – způsobená poruchou centra mechanismu žízně

-       gestační – způsobená těhotenstvím

Gestační a neurogenní žíznivku je možné léčit náhradním podáváním chybějícího hormonu, například ve formě tablet.

Loading...

Nemoci