Příušnice

Příušnice jsou infekční virové onemocnění, které postihuje slinné žlázy, zejména tedy ty příušní. Onemocnět mohou jak děti, většinou starší 2 let, tak i dospělí jedinci. Přenos probíhá vzduchem při dlouhodobém blízkém kontaktu s nakaženou osobou, výjimečně i slinami. Inkubační doba příušnic se pohybuje kolem 14 až 23 dnů a po jejich překonání získává pacient celoživotní imunitu. V dnešní době jsme již od dětských let očkováni, tudíž postiženi bývají především dospělí, ovšem i v případě očkovaných se můžeme setkat s výjimečnými případy nemocných. Příušnice postihují člověka hlavně v zimní a jarní sezóně. 

Rizikovými faktory jsou:

1.Oslabený imunitní systém

2.Styk s nakaženou osobou

3.Absence očkování

4.Pobyt ve školních zařízeních 

Jak již bylo řešeno, preventivně se příušnicím předchází očkováním v tzv. triple vakcíně v 15. měsíci života (společně proti zarděnkám a spalničkám) a v 21. – 25. měsíci dochází k přeočkovávání. 

Jak se onemocnění projevuje?

Mezi prvními příznaky se objevuje horečka (v rozmezí 38 – 40°) a zduření příušních žláz, což poznáme podle hmatatelného otoku v místě před a pod ušním lalůčkem. Takový otok nebývá zarudlý ani bolestivý, ale může se rozšířit i na druhou příušní žlázu nebo na velké slinné žlázy (tj. podčelistní a podjazykovou), ve většině případech ale začíná jednostranně a po 2 – 3 dnech se objeví i na druhé žláze. 

Nicméně existují i závažnější případy, které s sebou nesou některé komplikace. 

1.Zánět mozkových blan (meningitida) – Provázeno vysokou horečkou, zvracením, bolestmi hlavy. Následně může dojít k jednostrannému postižení sluchu, někdy až k hluchotě.

2.Zánět slinivky břišní (pankreatitida) – Projevuje se nechutenstvím, bolestmi břicha, nevolností a zvracením. Taková komplikace může vést až k poškození slinivky, a tedy ke vzniku cukrovky.

3.Zánět varlete – Varlata (nebo jedno) jsou zvětšená, bolestivá a kůže nad nimi zarudlá. U mužů s takovým postižením hrozí i neplodnost.

Obvykle však k těmto doprovodným stavům nedochází.

Jak se příušnice léčí?

Důležitý je při léčbě klidový režim na lůžku a spolu s tím jsou podávány léky na teplotu a bolest, tedy antipyretika a analgetika. Pomáhají také chladivé obklady. Po 5 až 14 dnech by měly veškeré projevy vymizet. 

Při zánětu slinivky je léčba doprovázena dietou, při zánětu varlat pomáhají léky tlumící zánětlivou reakci (glukokortikoidy). 

Kvůli možným uvedeným komplikacím je důležité, aby došlo při podezření k neprodlené návštěvě lékaře. 

Loading...

Nemoci