Spánková apnoe

Jedná se o vcelku časté onemocnění, které spadá pod poruchy spánku. Jedná se o zástavu dechu, je provázené chrápáním a způsobené sníženým zásobováním kyslíkem v průběhu spánku. Apnoické pauzy, tedy právě zástavy dechu jsou delší než 10 vteřin a může k nim docházet i vícekrát než 10krát za hodinu.

Existují tři typy spánkové apnoe. Nejčastější z nich, obstrukční spánková apnoe, je způsobená problémy v dýchacích cestách. Při nádechu nemocného vznikne v hltanu podtlak, čímž dochází ke zužování průsvitu hltanu. Kvůli nemocným svalům, které u zdravého člověka udržují průsvit stejný, dochází k jeho zužování. Může dojít až ke kolapsu hltanu. Jsou i jiné příčiny, které se můžou kombinovat. Všechny však způsobují nedostatečný průchod vzduchu.

Centrální spánková apnoe vzniká kvůli postižení centrálního nervového systému (CNS). V tomto případě se jedná o komplikaci inspiračních, tedy nádechových svalů. To je způsobeno postižením dechového centra, které je umístěno v prodloužené míše. Třetí typ spánkové apnoe je zkrátka smíšený. Jedná se o kombinaci jako obstrukční spánkové apnoe, tak centrální spánkovou apnoe.

Onemocnění se vyskytuje až u 10 % populace, nejčastěji u osob nad 40 let. Nejpravděpodobněji se jedná o geneticky podmíněné onemocnění. Častěji se vyskytuje spánková apnoe u mužů než u žen. Častou příčinou onemocnění je obezita, větší obvod krku, případně vyšší věk pacienta.

Prevencí spánkové apnoe je zejména dodržování správné životosprávy. Ta je spojena i s pravidelným a kvalitním spánkem. Na kvalitu spánku má vliv mnoho faktorů. Vliv na může mít například i když konzumujeme poslední jídlo před spánkem v horizontu několika hodin. Je také důležité se vyvarovat alkoholu a hypnotikům před ulehnutím k spánku. U obézních pacientů se pak doporučuje samozřejmě snížení hmotnosti. Stejně tak jako kouření může mít velký vliv na výskyt onemocnění.

Nemoc se projevuje hlasitým chrápáním. V případě apnoického syndromu se jedná o kompletní obstrukci, kdy dochází ke kompletnímu uzavření hltanu, a tedy vzduch neproudí do plic, čímž dochází k apnoické pauze, která může trvat i více jak 10 vteřin. Kvůli zhoršené kvalitě spánku dochází k denní únavě a k poruchám koncentrace.

V případě problémů se spánkovou apnoe lze pro její léčbu využít nazální přetlakové ventilace (CPAP). Jedná se o přístroj zabezpečující díky masce kontinuální přetlak v dýchacích cestách. Dále je možná i léčba léky. V některých případech je možné léčit spánkovou apnoe i chirurgickou cestou, kdy dojde k odstranění překážek, které brání ve správném dýchání.

Loading...

Nemoci