Podvýživa

 

Jedná se o nedostatek živin nutných pro funkci organismu. Může se jednat o nedostatek základních živin (cukry, tuky, bílkoviny) nebo o nedostatek některých částí potravy (například vitaminů, stopových prvků, nepostradatelných mastných kyselin apod.).

Za normální se považuje index tělesné hmotnosti (BMI) v rozmezí 18,5 - 25,0. Mírně nižší hodnota může, ale nemusí být příznakem choroby. Pro zachování a udržení zdraví každého člověka je nutné, aby byl náš organismus ve vyrovnaném stavu. To zajistíme nejenom správným energetickým příjmem, ale i volbou jednotlivých složek potravy.

Ze základních potravin by měl člověk konzumovat 50 – 55% sacharidů (cukrů), 25 – 30% tuků a 15 – 20% bílkovin. Současně je potřeba přijímat i minerály, stopové prvky a vitaminy. Nedostatečný stav výživy (malnutrice) je důsledkem nepoměru mezi energetickými a výživovými požadavky organismu na straně jedné a využitelnou energií a živinami v potravě na straně druhé.

Jaké jsou příčiny nedostatečné výživy?

1.     Nedostupnost stravy (válka, chudoba…)

2.     Neschopnost příjmu potravy (nechutenství, obtížné žvýkání, poruchy polykání, zvracení)

3.     Poruchy příjmu potravy (anorexie, mentální bulimie)

Jaké jsou příznaky podvýživy?

1.     Vyhublost

2.     Chudokrevnost (bledost, malátnost…)

3.     Nespavost

4.     Osteoporóza

5.     Porucha jater

6.     Kožní problém

Rizikovým faktorem v případě malnutrice jsou v naší populaci nejčastěji snahy o redukci hmotnosti, kdy pacient sníží energetický příjem anebo vynechává některé složky potravy. Preventivním opatřením je v každém případě vyvážená, pestrá a energeticky dostačující strava, která splňuje pravidla racionální výživy.

Loading...

Nemoci