Spála

U spálové vyrážky rozlišujeme dva typy. Spálovou angínu, kde vyrážka následuje v krátkém časovém intervalu po objevení příznaků angíny, a ranou spálu, kde bakterie pronikly do těla poraněním a příznaky angíny se objevit nemusejí. Oba typy spály mají společného původce, kterým je bakterie Streptococcus pyogenes. Nejčastěji postihuje děti mezi 4 a 12 lety.

Spála se přenáší kapénkovou infekcí, méně často dochází k nákaze skrz otevřenou ránu. Nejčastější bránou vstupu infekce jsou horní cesty dýchací. Po proniknutí do dýchacích cest se streptokoky usazují na sliznici a začínají se množit. Pronikají do krevního oběhu, kde začínají uvolňovat tzv. erytrogenní toxiny.

Před objevem penicilinu bylo toto onemocnění smrtelné nebo zanechávalo vážné následky, v dnešní době se výskyt spály spíše snižuje, úmrtí na něj nebylo u nás v posledních letech zaznamenáno. Spála podléhá v České republice povinnému hlášení. Inkubační doba je krátká, pouze 2–4 dny.

Jaké jsou příznaky a projevy spály? 

1.      Příznaky angíny – pokud bakterie vstoupila do těla ústy

2.      Tvrdé a bolestivé uzliny na krku

3.      Bolesti hlavy, břicha

4.      Zvracení

5.      Horečka, zimnice

6.      Spálová vyrážka – světle červené tečky nebo zdrsnění pokožky

 

Pokud máme podezření na spálu, měli bychom co nejdříve navštívit svého lékaře. Ten diagnózu stanoví podle typických příznaků. K potvrzení diagnózy odebírá výtěrem z krku vzorek. Po vyšetření nasadí lékař penicilinové antibiotikum. Je nutné, aby nemocný dodržoval klid na lůžku, minimálně jeden týden.

Po nemoci je člověk nadále imunní proti kmenu, který nemoc vyvolal. Jelikož však existuje mnoho variant streptokoka, je možné onemocnět spálou znovu – jde pak o nákazu jiným kmenem, proti kterému člověk protilátky ještě nemá.

 

 

 

Loading...

Nemoci