Bazaliom

Tento nejčastější zhoubný nádor kůže postihuje především starší osoby, kterým je více než 70 let. Poslední dobou je však jeho výskyt častější i u mladších osob. Nejčastěji se objevuje na té části kůže, která je více vystavena slunečnímu záření, jedná se tedy většinou o obličej. Naštěstí jde o jeden z nádorů, které se léčí nejlépe, jelikož nemá velkou tendenci k metastázi. Úspěch léčby však závisí na rychlosti jejího zahájení, jelikož bazaliom má tendenci k ničení přilehlých tkání. Často se také opakovaně vrací i po úspěšném vyléčení.

Vznik bazaliomu je ovlivněn hlavně poškozením pokožky, tedy povrchové části kůže, nejčastěji UV zářením, kterému je vystavena. UV záření poškozuje buňky, které byly vytvořené pro obnovení opotřebených či poškozených buněk v pokožce. I přes tělesné samoregulační funkce, které tyto buňky kontrolují, může dojít k takovému poškození, že se začnou vytvářet nádorové buňky. Takové poškození se vyskytuje především po dlouholetém opakovaném vystavování slunci. Několikaleté opakované vystavení UV záření poškozuje buňky kumulativně, což vede právě k narušení regulačních mechanismů. Nové buňky sice poté vznikají, jsou však modifikované a neregulované, neřízeně se dělí a tím dochází ke vzniku nádoru.

Největší vliv na vznik bazaliomu mají však stejně jako u jiných nádorů genetika a prostředí, ve kterém žijeme. Nejrizikovější je dlouhodobé vystavování slunečnímu záření a vhodné pro naši pokožku nejsou ani časté návštěvy solária. Před UV zářením nás chrání melanin. Jeho množství ovlivňuje míru pronikání záření. Na vznik bazaliomu může mít vliv také vystavování radiaci, která způsobuje i další onemocnění. Dále jsou ke vzniku kožního nádoru náchylní lidé se sníženou imunitou. Prevencí vzniku bazaliomu je samozřejmě vyvarování se rizikových faktorů. Vystavovat se slunci je tedy vhodné spíše v odpoledních či večerních hodinách, kdy záření není již tak silné. Nesmíme také zapomínat na užívání opalovacích krémů.

Bazaliom se vyskytuje nejčastěji na obličeji, který je nejvíc vystaven slunečnímu záření. Nádor se šíří buď do okolí, či do hloubky, kdy může postihnout i další struktury. Zpočátku vypadá jako rostoucí hrbolatý tuhý uzlík v barvě kůže, v jeho okolí jsou patrné rozšířené cévky. Postupem času začíná docházet k propadu jeho středu, pak má nerovné a vyvýšené okraje. Střed často zvředovatí, nebývá však bolestivý.

Léčba se různí podle vzhledu nádoru a podle výsledků histologického vyšetření po biopsii. Většinou následuje chirurgická léčba spočívající v odstranění celého nádoru. Další možností je kryoterapie, tedy odstranění nádoru za pomoci tekutého dusíku. Po léčbě je nutné docházet pravidelně na kontroly kvůli možné recidivě. Ve většině případů se jedná o nekomplikovanou léčbu. Důležité je však vždy včas navštívit lékaře.

 

Loading...

Nemoci